Vodná nádrž Domaša

Vodná nádrž Domaša predstavuje najväčšiu vodnú plochu na Hornom Zemplíne, ktorá je prístupná verejnosti aj z hľadiska rekreácie. Postavili ju pred viac ako 50 rokmi. Zatopená plocha predstavuje 1510 hektárov. Jej väčšia časť sa rozprestiera vo Vranovskom a menšia v Stropkovskom okrese. Je rozdelená na niekoľko rekreačných stredísk, v ktorých sú k dispozícii ubytovacie a stravovacie služby. Využiť možno aj ponuku vodných športov.

Dobrá (obec Kvakovce) - www.domasacity.sk

Poľany a Eva (obec Holčíkovce) - www.holcikovce.sk

Nová Kelča a Krym (obec Nová Kelča) - www.novakelca.sk

Valkov (Bžany) - www.bzany.sk