Sninský kaštieľ s vyše 200-ročnou históriou

Objekt sninského kaštieľa má za sebou vyše 200-ročnú históriu. Postaviť ho dala v roku 1781 grófka Terézia van Dernáthová. Od roku 1799 sa mesto spolu s kaštieľom stalo majetkom rodiny Rhollovcov, ktorý jeho výstavbu v najbližších rokoch dokončili. Dvojpodlažná budova kaštieľa má mnoho miestností. Zaujímavosťou je, že na nádvorie sa dalo prejsť aj konským záprahom, a to priestrannou chodbou. V podzemí objektu sa nachádzali obrovské pivnice, veľká pec na chlieb a kúpeľňa. Súčasťou kaštieľa boli záhrady vo francúzskom štýle a anglický park, z ktorého časť sa zachovala dodnes. Od roku 2009 patrí kaštieľ mestu Snina a je domovom múzeálnych expozícií, galérie a mestskej knižnice. Okrem tematických výstav v ňom nájdete i stálu expozíciu Ozveny Sniny. Tá predstavuje poohliadnutie sa za históriou tohto mestečka. Zaujímavým objektom na nádvorí kaštieľa je určite fontána, ktorej súčasťou je zreštaurovaná železná socha Herkula pochádzajúca z roku 1841. Muža s kyjakom v ruke, ktorý bojuje proti hydre lernskej, mnohí považujú za nepísaný symbol Sniny.