Príroda

Čertov kameň mal zničiť

kláštor v Krásnom Brode

Lesný náučný

chodník Herlica

Národná prírodná

rezervácia Oblík

Runinský

vodopád

Vladiča s množstvom

turistických trás

Vyhliadková veža Zlatník

Rozhľadňa Paseky

(844 m n. m.)

Vihorlat

(1075,4 m n.m.)

Astronomické observatórium

Kolonica v Parku tmavej oblohy

Sninský

kameň

Národná prírodná

rezervácia Šimonka

Park zvierat

Stropkov

Tajomné Karpaty

Ranč Breziny

v Pavlovciach

Minizoo Snina

so zubrom Matúšom

Národný park

Poloniny

Humenský sokol 

aj jaskyňa Dúpna

Národná prírodná rezervácia

Rožok v Poloninách

Lesný náučný chodník

Zámutovská kolejka

Tri studničky

Vyhliadková veža pri Stropkove