Kto sme

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území horného Zemplína s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov. Organizácia má v súčasnosti 26 členov - z toho 6 miest, 11 obcí, 8 podnikateľských subjektov a jedno občianske združenie.

Členovia OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš:

Predstavenstvo OOCR HZ a HŠ

Predseda predstavenstva - PhDr. Jaroslav Makatúra (obec Malá Domaša)
Podpredseda predstavenstva - Ing. Daniela Galandová (mesto Snina)
Podpredseda predstavenstva - Ladislav Jurpák (rekreačné stredisko Vihorlat Resort)
Člen predstavenstva - PhDr. Ing. Miloš Meričko (mesto Humenné)
Člen predstavenstva - Ing. Jakub Assad (hotel Alibaba)
Člen predstavenstva - Mgr. Matúš Michľo (Zamdo, s. r. o. - Domaša Camp&Glamp)

Dozorná rada OOCR HZ a HŠ

Predseda dozornej rady - Ing. Imrich Kónya (mesto Vranov nad Topľou)
Podpredseda dozornej rady - Ing. René Pavlík (Garden Hotel Domaša)
Člen dozornej rady - Mgr. Martin Palenčík (Bike Team Vranov nad Topľou, o.z.)
Člen dozornej rady - Ing. Ján Kepič, PhD. (obec Zemplínske Hámre)

Ostatní členovia OOCR HZ a HŠ

Ing. Vladislav Višňovský (mesto Medzilaborce)
JUDr. Ondrej Brendza (mesto Stropkov)
Ing. Pavol Tchurík (mesto Giraltovce)
Ladislav Vrabeľ (obec Bžany)
Mgr. Michal Flešár (obec Holčíkovce)
Mgr. Radovan Kapraľ (obec Kvakovce)
Mgr. Mária Telepunová (obec Nová Kelča)
PhDr. Ján Čurpek(obec Vladiča)
Vasil Dinič (obec Nová Sedlica)
Ján Holinka (obec Ulič)
Marián Regula (obec Runina)
Stanislav Duda (obec Zámutov)
PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. (STRUO, s. r. o. - Hotel&Restaurant Zelená Lagúna)
Iveta Jaškaničová (I&J Company, s. r. o)
Lenka Peláková (Rekreačné stredisko oddychu a vodného športu, s. r. o)

Ing. Peter Falat (Nízkoenergetické stavby, s. r. o. - prevádzka Hotel Zátoka)

Žiadosť o členstvo:


Stanovy OOCR HZaHŠ: