Kto sme

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území horného Zemplína s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov. Organizácia má v súčasnosti 16 členov - z toho 5 miest, 6 obcí a 4 podnikateľské subjekty a jedno občianske združenie.

Členovia OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš:

Predstavenstvo OOCR HZ a HŠ

Predseda predstavenstva - PhDr. Jaroslav Makatúra (obec Malá Domaša)
Podpredseda predstavenstva - Ing. Daniela Galandová (mesto Snina)
Podpredseda predstavenstva - Ladislav Jurpák (rekreačné stredisko Vihorlat Resort)
Člen predstavenstva - PhDr. Ing. Miloš Meričko (mesto Humenné)
Člen predstavenstva - Ing. Jakub Assad (hotel Alibaba)
Člen predstavenstva - Iveta Jaškaničová (reštaurácia Kotva)

Dozorná rada OOCR HZ a HŠ

Predseda dozornej rady - Ing. Imrich Kónya (mesto Vranov nad Topľou)
Podpredseda dozornej rady - Ing. René Pavlík (Garden Hotel Domaša)
Člen dozornej rady - Mgr. Martin Palenčík (Bike Team Vranov nad Topľou, o.z.)
Člen dozornej rady - Ing. Ján Kepič, PhD. (obec Zemplínske Hámre)

Ostatní členovia OOCR HZ a HŠ

Ing. Vladislav Višňovský (mesto Medzilaborce)
JUDr. Ondrej Brendza (mesto Stropkov)
Ladislav Vrabeľ (obec Bžany)
Mgr. Michal Flešár (obec Holčíkovce)
Mgr. Radovan Kapraľ (obec Kvakovce)
Mgr. Mária Telepunová (obec Nová Kelča)Žiadosť o členstvo:


Stanovy OOCR HZaHŠ: