O nás

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja CR na území zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja CR a ochrany záujmov svojich členov.

Aktuálne má organizácia spolu 26 členov - 17 samospráv, 8 podnikateľských subjektov a 1 občianske združenie. 

Viac informácií nájdete aj tu: Register oblastných organizácií cestovného ruchu