Múzeum Anny Lesznai predstavuje 
významnú rodáčku

Múzeum Anny Lesznai v obci Nižný Hrušov vo Vranovskom okrese približuje život, prácu, ale aj diela tejto maliarky, spisovateľky a političky, ktorá prežila v miestnom kaštieli 54 rokov. Anna Lesznai, vlastným menom Amália Moscovitzová, študovala v Budapešti a Paríži. Vo svojej tvorbe sa inšpirovala krásami Nižného Hrušova i dedinky Lesné, podľa ktorej si vybrala svoje umelecké meno.

V manufaktúre, ktorú vytvorila, vyšívali ženy jej secesné motívy na plátno. Bola tiež povereníčkou ministerstva školstva. V roku 1939 emigrovala do Spojených štátov amerických, kde v roku 1966 zomrela. Pochovaná je v Maďarsku, kde sa aj narodila.

Múzeum sa nachádza v priestoroch secesného gazdovského domu, ktorý je súčasťou depozitu Aukčnej spoločnosti. Jej rodný kaštieľ v Nižnom Hrušove je v značne poškodenom a neobývateľnom stave.