Zažite cyklojazdu na trase Medzilaborce - Stropkov

18.08.2021

Cyklojazdou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 29. augusta na trase Medzilaborce - Stropkov, chceme odbornú, ale aj širokú verejnosť upozorniť na to, že región má potenciál stať sa cyklodestináciou. Územie by tak lákalo ekonomicky silnejšie obyvateľstvo. Cieľom aktivity je popularizovať cykloturistiku v tomto nádhernom prihraničnom regióne s cieľom upriamiť pozornosť na možnosti jej rozvoja. Zároveň chceme prezentovať dve nové atraktivity regiónu, a to vojnovú expozíciu v Medzilaborciach a obnovenú kostolnú vežu s vyhliadkou v Stropkove. Podujatie bude tiež spojené s 15. výročím vzniku cykloklubu BaLTurS Medzilaborce.

Ide o nesúťažnú cyklojazdu bez spoločného štartu, ktorá je určená pre cyklistov nad 18 rokov. Počet účastníkov je obmedzený na 50. Jedna časť bude štartovať z Medzilaboriec do Stropkova, druhá zo Stropkova do Medzilaboriec. Dĺžka trasy predstavuje spolu 65 kilometrov, vedie po cestných komunikáciách. Všetci sa stretneme na hlavnom programe v Medzilaborciach, kde je pred Múzeom moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW), konkrétne v areáli Penziónu ANDY, naplánovaný aj koncert skupiny MPM trio. Tá v nás rozprúdi krv známymi slovenskými a zahraničnými hitmi. Pre každého registrovaného účastníka je pripravené občerstvenie na trase a v cieli, medaila a drobné merkantily. Dobrovoľné štartovné je 3 €. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom nižšie zverejneného formulára do 27.8.2021. Vyplňte meno a priezvisko, kontaktný e-mail a do správy uveďte svoju adresu, dátum narodenia a miesto, odkiaľ budete štartovať (Medzilaborce/Stropkov). 


Podmienky účasti na podujatí a všetky ďalšie potrebné informácie nájdete v dokumente Informácie pre účastníkov cyklojazdy ML-SP. Odoslaním registračného formulára súhlasíte s podmienkami účasti na podujatí, spracovaním osobných údajov pre účely registrácie na podujatí Cyklojazda ML - SP a spracovaním fotodokumentácie z uvedeného podujatia na marketingové účely.
UPOZORNENIE: Vaša registrácia je úplná až po prijatí potvrdzujúceho e-mailu zo strany organizátora. V prípade, že ho po registrácii neobdržíte, kontaktujte nás prostredníctvom emailu riaditel@hornyzemplin.sk


Registrácia na mieste Medzilaborce (od 8:00 - 8:30 h) - parkovisko pri MMUAW v Medzilaborciach, Andyho Warhola 748/36 (po registrácii individuálny štart).

Trasa:

Medzilaborce: Andyho Warhola 748/36 - Dobrianskeho - Ševčenkova - Krásny Brod - Rokytovce - Malá Poľana - Havaj (občerstvovačka) - Makovce - Bukovce - Chotča - Stropkov: Chotčanská - Andreja Hlinku - Ľudovíta Štúra - Cintorínska - Zámocká - Námestie Slovenského národného povstania.

Výstup na vežu v Stropkove s výkladom:

  • 1. skupina 10:30 - 11:00 h - cesta späť do Medzilaboriec
  • 2. skupina 11:00 - 11:30 h - cesta späť do Medzilaboriec
  • Po príchode do Medzilaboriec - individuálna prehliadka vojnovej expozície, príp. MMUAW

Registrácia na mieste Stropkov (priebežne od 9:00 h) - Námestie SNP (po prehliadke kostolnej veže individuálny štart)

  • prehliadky kostolnej veže: 1. skupina (9:00 - 9:30), 2. skupina (9:30 - 10:00)

Trasa:

Stropkov: Námestie Slovenského národného povstania - Zámocká - Cintorínska - Ľudovíta Štúra - Andreja Hlinku - Chotčanská - Chotča - Bukovce - Makovce - Havaj (občerstvovačka) - Malá Poľana - Rokytovce - Krásny Brod- Medzilaborce: Ševčenkova - Dobrianskeho - Andyho Warhola 748/36

Predpokladaný príchod do Medzilaboriec:

  • od cca 11:30 do cca 12:30 h
  • Po príchode do Medzilaboriec - individuálna prehliadka vojnovej expozície, príp. MMUAW

Prehliadka kostolnej veže (Stropkov) a vojnovej expozície (Medzilaborce) je pre registrovaných účastníkov cyklojazdy v deň jej konania bezplatná, prehliadka MMUAW v Medzilaborciach je pre registrovaných účastníkov cyklojazdy v deň jej konania za zľavnené 1 €.

Občerstvenie pre účastníkov vo forme výborného guľášika sa bude podávať v Medzilaborciach od 13:30 h. Oficiálne odovzdávanie medailí je naplánované na 14:30 h. Po skončení koncertu sa uskutoční záverečné žrebovanie spomedzi účastníkov cyklojazdy o sponzorské ceny. Celá táto časť je situovaná v areáli Penziónu ANDY. Odchod cyklistov, ktorí štartovali v Stropkove, sa z Medzilaboriec predpokladá od cca 16:30 h.


Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Organizátori podujatia:

Partneri podujatia:

DP capital, s.r.o., obec Havaj, KAPPAX, s.r.o., mMMm Vlčie sirupy, MTBIKER, NO-TAK bike team Stropkov, o.z., OMIR s.r.o., Strojlab, s.r.o.