UNES sa UNESCOM

06.09.2022

Pri príležitosti 15. výročia zápisu Karpatských bukových pralesov do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, organizujeme vo štvrtok 15. septembra 2022 v spolupráci s partnermi edukatívno-poznávací výlet do jednej z týchto lokalít. Vybrali sme prírodnú rezerváciu Udava v Národnom parku Poloniny, ktorá sa nachádza v katastri obce Osadné v okrese Snina. Navštívime spolu aj Kryptu v Osadnom a miestnu Koziu farmičku. Pre zaregistrovaných účastníkov bude k dispozícii autobus na trase Humenné - Snina - Osadné a späť a rovnako aj občerstvenie. Dobrovoľný príspevok je 1 €. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom nižšie zverejneného formulára do 13.9.2022. Kapacita výletu je obmedzená!

Trasa autobusu:
Humenné - 8:00 h (Autobusová stanica, Nástupište č. 13)
Snina - 8:30 h (Autobusová stanica, Nástupište č. 3)

Predpokladaný nástup na žltú turistickú značku a následne na trasu Náučného chodníka Udava je o 9:00 h. Dĺžka pešej turistickej trasy je 12 km spolu, má prevýšenie 330 m.

Odchod autobusu spred Obecného úradu v Osadnom smer Snina a Humenné je naplánovaný na 17:00 h.

Na podujatie sa môžete prihlásiť prostredníctvom nižšie uvedeného formulára do 13.9.2022. 

Podmienky účasti na podujatí a všetky ďalšie potrebné informácie nájdete v dokumente Informácie pre účastníkov podujatia Unes sa UNESCOm. Odoslaním registračného formulára súhlasíte s podmienkami účasti na podujatí, spracovaním osobných údajov pre účely registrácie na podujatí Unes sa UNESCOm a spracovaním fotodokumentácie z uvedeného podujatia na marketingové účely.

UPOZORNENIE: Vaša registrácia je úplná až po prijatí potvrdzujúceho e-mailu zo strany organizátora. V prípade, že ho po registrácii neobdržíte, kontaktujte nás prostredníctvom emailu riaditel@hornyzemplin.sk alebo na čísle +421 905 147 101. 

Galéria:

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.