Staň sa dobrodruhom s podtitulom #ekoZEMplín

20.10.2021

Výtvarná súťaž, ktorú realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš po druhýkrát, má v tomto roku podtitul #ekoZEMplín. Chceme tak upriamiť pozornosť detí na potrebu ohľaduplnejšieho správania sa človeka k prírode.

Súťaž je určená pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl. Ich úlohou je namaľovať, resp. nakresliť pre nich najkrajšiu atraktivitu z územia Horného Zemplína, ktorú doteraz navštívili alebo chcú navštíviť. Podmienkou účasti v súťaži je, že pri tvorbe diela musí súťažiaci sčasti zrecyklovať nejaký materiál, ako je napr. plast, kartón či drevo. Čakajú na nich zaujímavé ceny, ako sú drobná elektronika či spoločenské hry. O aké výhry pôjde, sa dozvedia postupne na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram: @hornyzemplin.sk.

Originál maľby/kresby na výkrese s recyklovaným prvkom spolu s identifikačnými údajmi - názov objektu/lokality, meno, priezvisko, vek, úplná adresa a súhlas so zverejnením diela na prezentačné účely treba odoslať na adresu Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa.

Uzávierka súťaže je 14. januára 2022. Príspevky bude hodnotiť trojčlenná porota. Ocenené budú tri najlepšie diela osobitne na prvom a druhom stupni. Každý účastník bude zároveň odmenený zaujímavými propagačnými materiálmi

Víťazi minulého ročníka: