Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne pozná víťazov

24.02.2021

Súťaž Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne pozná svojich víťazov. Do výzvy zvečniť svoje zážitky z tohto územia sa zapojilo takmer 50 detí. Na stupne víťazov sa postavia šiesti z nich. Súťaž realizovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Súťaž bola určená pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl. V prvom prípade mali deti za úlohu nakresliť pre nich najkrajšiu atraktivitu Horného Zemplína, ktorú doteraz navštívili. V druhom prípade bolo ich úlohou zrealizovať video- alebo fotoreportáž z tohto územia. Pôvodný termín uzávierky bol presunutý na koniec januára, kedy začala porota vyhodnocovať jednotlivé diela.

Väčší záujem a počet súťažiacich sme zaznamenali v prvej kategórii. Zo zaslaných materiálov porota vybrala tri najlepšie. "Prvé miesta sú pre mňa rovnocenné, ani by som nevolila poradie, avšak propozície to nepripúšťajú," zhodnotila jedna z porotkýň Mária Mišková. Na prvom mieste skončila J. Račková s hradom Čičva, druhé miesto obsadila S. Puškárová s expozíciou baníctva v Zemplínskych Hámroch a na tretej priečke skončila D. Petrová s humenským skanzenom. K všetkým dielam Mišková doplnila, že deti mohli viac pracovať s farbou ako s ceruzkami, pretože "je im to bližšie v tejto vekovej kategórii".

Diela druhej kategórie vo všeobecnosti zhodnotil porotca František Baláž. "Každý jeden z výstupov bol originálny a priniesol osobité špecifiká pre percipientov a rovnako aj iné východiskové pozície pre porotcov. Nultý, resp. prvý ročník súťaže bol charakteristický kvalitnými dielami, ktoré môžu byť príkladom a odrazovým mostíkom do ďalších rokov," skonštatoval. Poradie výhercov určili nasledovne. Prvú priečku obsadil A. Piasecký s video pozvánkou do obce Vladiča, na druhom mieste skončil D. Holota s fotoreportážou o Domaši a tretiu pozíciu obsadila T. Daňková tiež s fotoreportážou z putovania po Hornom Zemplíne.

Víťazom srdečne gratulujeme. Pre zjednodušenie procesu prebratia výhry nás môžu kontaktovať e-mailom alebo telefonicky (1. miesto - fotoaparát, 2. miesto - tablet, 3. miesto - kolobežka). Na všetkých účastníkov súťaže, ktorým úprimne ďakujeme za ich kreativitu a čas, čaká v kancelárii OOCR HZ a HŠ, kde diela zasielali, drobnosť. Vybrať si ju môžu do konca septembra tohto roka. Ak budete nablízku, určite nás kontaktujte, aby sme vám túto malú odmenu mohli odovzdať.

Prezradíme, že v tomto roku pre vás chystáme podobnú súťaž, zameraná bude trošku na ekológiu a starostlivosť o životné prostredie. O podrobnostiach vás budeme včas informovať.

Postrehy poroty:

Veronika Bažaliková: "Rada by som pochválila aj práce detí, ktoré sa nedostali na víťazné priečky. Pre mňa krásna práca P. Matiščáka - expozícia baníctva v Zemplínskych Hámroch. Pracoval krásne s kompozíciou, dokonca má na výkrese 3 plány - bane, človek s lokomotívou a príroda. Druhé dielo je od S. Danka - Múzeum moderného umenia Andyho Warhola a do tretice ma potešila práca od N. Hubáčkovej - Jasenovský hrad."

František Baláž k práci A. Piaseckého: "Autor využíva vo svojom diele reportážne prvky výstižné pre 21. storočie - kameru a aplikáciu pre strih videa. Originálnym spôsobom tak priblížil divákom život, zaujímavosti a okolitú prírodu v obci, z ktorej pochádza. Okrem iného oceňujem snahu o vytvorenie akejsi pozvánky pre turistov, ktorí sa chystajú navštíviť obec Vladiča. Tento audiovizuálny záznam môže byť jedným z prostriedkov, ako zvýšiť v obci návštevnosť a podporiť rozvoj cestovného ruchu. Odporučil by som vybrať viacero zaujímavostí v okolí obce a detailnejšie ich prezentovať. Takýto audiovizuálny výstup by mal byť tiež natočený na šírku s lepším stabilizátorom obrazu."

Peter Filakovský k práci D. Holotu: "Autor zaujímavo zdokumentoval letné zážitky na Domaši a radosť z nových dobrodružstiev. V prezentácii nájdeme aj pekné fotografie krajiny. Odporúčam dať pri fotení pozor na zrovnaný horizont, hlavne ak je na zábere vodná plocha. Samozrejme, ak opak nie je zrejmý zámer autora."

Diana Semanová k práci T. Daňkovej: "Oceňujem množstvo fotografií, resp. počet navštívených lokalít v danom regióne. Zachytávajú miesta, ktoré sú lákavé nielen pre malých turistov. Z viacerých cítiť aj emóciu alebo konkrétnu aktivitu, čo si takáto séria aj vyžaduje a hodnotím to veľmi pozitívne. Motivuje to percipienta dané miesto navštíviť. Na niektorých fotografiách mi zas chýbala nejaká osoba. Pôsobilo by to efektnejšie, ak by bola napr. jedná a tá istá osoba na každej fotografii, možno aj v rovnakej póze, čo by budilo dojem "časostroja". Tejto sérii by dodalo "šmrnc", ak by bola v nejakom ucelenom útvare, po prípadnom pretriedení fotografií a ich zoradení."