Staň sa dobrodruhom a spoznaj Horný Zemplín

29.12.2020

SÚŤAŽ PREDĹŽENÁ DO KONCA JANUÁRA 2021!

Cieľom súťaže Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne je spoznávať známe i menej známe lokality tohto výnimočného územia, ktoré má svoje čaro aj v jesennom a zimnom období. Realizuje ju Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Súťaž je určená pre prvý a druhý stupeň základných škôl. Ak si žiakom 1. až 4. ročníka a chceš predviesť svoje umenie, nakresli, resp. namaľuj najkrajšiu atraktivitu z územia Horného Zemplína, ktorú si navštívil. Ak si žiakom 5. až 9. ročníka a nemáš problém s technológiami, natoč video, resp. nafoť zopár záberov z miesta, ktoré si objavil. Videoreportáž má mať dĺžku do jednej minúty a fotoreportáž musí obsahovať aspoň päť záberov. Okrem zaujímavých cien, akými sú kolobežka, fotoaparát či tablet, môžeš získať množstvo podnetných informácií.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá nás obmedzuje v pohybe, môžeš zapojiť aj svoju fantáziu a hľadať v pamäti svojej, resp. svojho telefónu obrázky, ktoré môžeš v rámci tejto súťaže využiť. Svoje diela (originál kresby/maľby na výkrese, sériu fotografií/video na DVD nosiči) nám spolu s identifikačnými údajmi (názov objektu/lokality, meno, priezvisko, vek, úplná adresa) zašli na adresu Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa.

Uzávierka súťaže je 31. januára 2021. Diela bude hodnotiť odborná porota. Ocenené budú prvé tri miesta v oboch kategóriách. Každý účastník získa od organizácie zaujímavé propagačné materiály.

Štatút súťaže Staň sa dobrodruhom!