Spolupráca prináša výsledky - konferencia

02.11.2022

Začiatkom októbra tohto roka sa v Humennom uskutočnila odborná konferencia na tému Spolupráca prináša výsledky. Realizovala ju Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš v spolupráci so Zemplínskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu. Zúčastnilo sa na nej vyše 70 ľudí.

V úvode konferencie prezentovala profesorka Katedry cestovného ruchu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vanda Maráková stratégie rozvoja cestovného ruchu v destináciách Dolný a Horný Zemplín. Okrem analýzy regiónu sa venovali aj vízii a cieľom v oboch územiach. Účastníci sa okrem iného dozvedeli, že obe destinácie majú potenciál napredovania "od skrytého šampióna k lídrovi v udržateľnom rozvoji cestovného ruchu".

Téme kooperácie subjektov prostredníctvom zákona o podpore CR sa venoval František Morong, riaditeľ odboru regionálnej spolupráce v cestovnom ruchu zo Sekcie CR na Ministerstve dopravy a výstavby SR. V diskusii zaznela poznámka, že región Zemplín je v porovnaní s ostatnými v Prešovskom kraji vzhľadom na personálne kapacity oboch OCR neporovnateľne väčší. O sieťovaní organizácií cestovného ruchu v Asociácii organizácií CR a výsledkoch spolupráce hovorila jej predsedníčka Michaela Sendeková.

Riaditelia OOCR HZ a HŠ a ZOOCR Michaela Zdražilová a Patrik Cimprich diskutovali s riaditeľmi KOCR Košice Región Turizmus a Severovýchod Slovenska Lenkou Vargovou Jurkovou a Martinom Janoškom na tému Cestovný ruch bez hraníc. V rozprave dominovali témy možného spoločného marketingu a manažmentu územia Zemplín, ale aj personálna poddimenzovanosť oboch organizácií.

Príklady dobrej praxe z Gemera odprezentoval Jaroslav Hric, výkonný riaditeľ tamojšej OOCR, Jozefína Badidová porozprávala prítomným o levanduľovej farme v Trnave nad Laborcom a prírodnom turizme a Slavomír Šuster z Hotela Alfa Giraltovce ich informoval o duálnom vzdelávaní ako ceste k stabilnej službe.

Veríme, že takéto spoločné stretnutia prinesú do územia viac inšpiratívnych nápadov, ktoré posunú región v rozvoji cestovného ruchu k viditeľným výsledkom.

Konferencia bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.