Otvorili sme letnú sezónu na Hornom Zemplíne

01.06.2022

Na Hornom Zemplíne sme otvorili letnú sezónu 2022 konferenciou, na ktorej sa zúčastnili viaceré turistické informačné centrá (TIC) z regiónu. Tradíciu takýchto destinačných stretnutí sme otvorili ešte vlani, kde TIC-ká prezentovali svoju prácu, plánované aktivity v území, vymenili sme si aj znalosti o atraktivitách regiónu, ako pracovať s turistami, ako vyhľadávať informácie, koho v prípade potreby kontaktovať. Navzájom sme sa spoznali, čo viedlo k efektívnejšej komunikácii a lepšej informovanosti návštevníka regiónu. V podobnom duchu sa niesla konferencia aj v tomto roku.

Súčasťou programu bola aj prezentácia Asociácie informačných centier Slovenska (AiCES). Popoludňajšia časť podujatia bola venovaná verejnosti. V prezentačných stánkoch na námestí pracovníci TIC i OOCR prezentovali svoje aktivity a plány na sezónu i mimo nej. V podujatí plánujeme pokračovať aj naďalej. Chceme, aby sa stalo tradičným a každý rok by sa konalo v inom okrese.

Prínosom tohto podujatia je lepšia poznateľnosť regiónu zo strany pracovníkov TIC, ich zosieťovanie a zdieľanie aktuálnych informácií. Našou snahou je vytvoriť akýsi centrálny chat, prostredníctvom ktorého sa budeme navzájom informovať o aktuálnej situácii v území. Na to, aby sme to dosiahli, potrebujeme vytvoriť komunitu, ktorá si bude navzájom pomáhať a dôverovať. Práve takéto destinačné stretnutia smerujú k lepšej spolupráci aktérov cestovného ruchu v regióne Horného Zemplína.

Aktivita bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.