Na Domaši vyrastie Zelená planéta

29.10.2020

Nájdu v nej domov vtáky, motýle i včely. Takýmto spôsobom chceme upriamiť pozornosť verejnosti na problém klimatických zmien, ktorým čelí aj vodná nádrž Domaša. Zároveň pôjde o novú atraktivitu na brehoch nášho východoslovenského mora.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš sa v spolupráci s obcou Kvakovce zapojila v lete do grantového programu Šariš Ľudom, ktorý vyhlasuje Komunitná nadácia Veľký Šariš. Boli sme úspešní a na realizáciu tejto aktivity sme získali financie v objeme 3000 eur. Zvyšok bude hradiť samospráva.

V rámci projektu zorganizujeme kováčske sympózium, ktoré bude prebiehať počas jedného týždňa v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Umeleckí kováči z celého Slovenska priamo pred zrakmi návštevníkov vyrobia železnú zemeguľu s priemerom štyri metre. Všetky vodné plochy budú vyrobené z nerezu a kontinenty budú ukuté tak, aby z nich rástli živé rastliny rôznych druhov. Vo vnútri objektu budú inštalované búdky pre vtáky, skrýše pre motýle a včely.

Domašu navštívia ročne tisícky domácich i zahraničných turistov. Projektom Zelená planéta chceme apelovať na to, aby sme sa všetci správali k prírode ohľaduplne a aby sme mohli aj naďalej tráviť príjemné dovolenkové dni v jednom z najväčších letovísk východného Slovenska.