Memorandum o rozvoji cestovného ruchu v Poloninách je podpísané

16.01.2020

Prešov 16. januára - Memorandum o rozvoji cestovného ruchu v Poloninách je podpísané. Boli sme a budeme pri tom. Projekt Poloniny trail začína byť reálnym.

Spoločné zámery s krajskou samosprávou pri rozvoji cestovného ruchu deklarovalo 18 participujúcich subjektov, medzi inými Štátna ochrana prírody SR, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, Lesoochranárske zoskupenie VLK, mesto Snina a 13 obcí okresu. "Signatári memoranda ním deklarovali pripravenosť pri realizácii myšlienky vytvorenia tzv. Poloniny trail - Poloninskej turistickej trasy, ktorá by mala stimulovať rozvoj cestovného ruchu v regióne," informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) DašaJeleňová.

Podľa predsedu PSK Milana Majerského ide o ojedinelý koncept podpory tohto turisticky cenného územia. "Po našej iniciatíve dobudovania základnej infraštruktúry pre 28 obcí okresu, prichádzajú na rad nové aktivity na zatraktívnenie tejto destinácie a zintenzívnenie rozvoja celej oblasti. Poloniny trail bol navrhnutý odborníkmi Svetovej banky ako konkrétny nástroj podpory, ktorý by mal skvalitniť súčasnú turistickú a cyklistickú infraštruktúru s vybudovaním moderných rekreačných trás či inteligentných odpočívadiel, ale časom aj ubytovacích zariadení a ďalších produktov cestovného ruchu," uviedol. Majerský ocenil aktívny prístup partnerov pri tvorbe i napĺňaní spoločných aktivít a projektového zámeru.

Poloninská turistická trasa by mala zlepšiť mobilitu, dostupnosť obcí a vytvoriť viacúčelovú turistickú trasu. "Zámer by mal byť financovaný z eurofondov, v prvej fáze v rámci cezhraničného programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020a v prípade úspešnosti by mal byť realizovaný už od augusta tohto roku," vysvetlila Jeleňová s tým, že vybudovanie Poloniny trail korešponduje s cieľmi PSK a iniciatívy "dobiehajúcich regiónov" Catching-upRegions realizovanej v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou. "Medzinárodní experti okres Snina a oblasť Národného parku Poloniny zaradili medzi pilotné regióny pre naštartovanie rozvoja a zvýšenie výkonnosti," uzavrela.