Karpatské moria 

08.02.2022

Cieľom medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v on-line priestore 17. februára tohto roku, je prezentácia aktivít cezhraničného mikroprojektu "Karpatské moria. Aktivity na propagáciu prírodného dedičstva Solinského jazera a Veľkej Domaše". Vedúcim partnerom mikroprojektu je Podkarpatské Vojvodstvo na poľskej strane a Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) na slovenskej strane.

Na konferencii budú prezentované výsledky dvoch študijných ciest, ktoré boli organizované na oboch stranách hranice. Zamerané boli na poznávanie prírodných, kultúrnych či historických hodnôt oboch vodných plôch. Účastníci ciest spoločne prediskutovali a navrhli logo, ktoré bude propagovať turistickú ponuku "Karpatských morí". Okrem toho počas troch workshopov, ktoré boli realizované na slovenskej i poľskej strane, mali účastníci možnosť aktívne sa zapájať do tvorby produktov cestovného ruchu v regióne Solinského jazera a Veľkej Domaše a tiež boli vyškolení v oblasti tvorby fotografie krajiny a prírody. Výsledkom workshopov je verejne prístupná bezplatná databáza fotografií pre aktérov cestovného ruchu na ďalšie spracovanie. Logo, fotografie, ale aj získané poznatky boli využité pri realizácii turistických máp a informačných tabúľ v troch jazykoch - slovenskom, poľskom a anglickom.

Informačné tabule, o ktorých budeme na konferencii rozprávať, budú umiestnené v siedmich rekreačných oblastiach Veľkej Domaše. Svojim obsahom budú odkazovať na turistické hodnoty Solinského jazera a Veľkej Domaše. Zároveň vďaka prehľadnej mape so zakreslenými bodmi záujmu splnia úlohu off-line sprievodcu pre turistov. K Domaši od roku 2019 neodmysliteľne patrí aj výletná loď. V programe konferencie je zahrnutý blok o jej návrate na vodnú nádrž a tiež plánoch a projektoch, ktoré by prispeli k rozvoju cestovného ruchu v tomto letovisku.

Okrem týchto tém sa počas konferencie pozrieme očami odborníka aj na vplyv cezhraničného produktu "Karpatské moria" na rozvoj cestovného ruchu v pohraničných regiónoch. Prezentovať sa budú tiež možnosti cezhraničnej spolupráce spojenej s kultúrnym a prírodným dedičstvom partnerských krajín. Pozrieme sa tiež na jej konkrétne výsledky, ako sú napr. vyhliadkové veže v Stropkove či obnova historického parku v Snine. Zhodnotíme, ako tieto produkty cezhraničnej spolupráce zapadajú do konceptu aktivít realizovaných v oblasti cestovného ruchu v Prešovskom kraji.

Program a registrácia:

Celková hodnota mikroprojektu je 76 506 eur, z toho rozpočet vedúceho partnera je 55 565,25 eur a rozpočet OOCR HZ a HŠ je 20 940,75 eur. Reálne výdavky na aktivity slovenského partnera, a teda informačné tabule a konferencia, ktorá bola pôvodne plánovaná v prezenčnej forme, boli verejným obstarávaním určené na približne 8000 eur.

Konferencia je realizovaná v rámci projektu "Karpatské moria. Aktivity na propagáciu prírodného dedičstva Solinského jazera a Veľkej Domaše". Číslo mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/III/B/0185. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Výhradnú zodpovednosť za obsah tejto tlačovej správy a tém prezentovaných na plánovanej konferencii nesú jej organizátori a nedá sa stotožniť s oficiálnym stanoviskom Európskej únie.