Horný Zemplín sa opäť vzdelával

28.11.2021

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš po letnej sezóne pokračovala v sérii vzdelávacích seminárov, ktorých realizáciu odštartovala ešte začiatkom roka. Venovali sme sa témam, ktoré majú prispieť k skvalitňovaniu poskytovaných služieb v území a zvýšeniu ich predaja a tiež zlepšeniu prezentácie Horného Zemplína.

V rámci prvého seminára sme sa mali možnosť naučiť upravovať fotografie. Povedali sme si o základných pravidlách pri fotení smartphonom, tipoch a trikoch pre rýchlu úpravu snímok či výhodách a nevýhodách internetových nástrojov. Zároveň sme si vyskúšali prácu s najznámejšími mobilnými aplikáciami. Na konci tohto prvého seminára dostali jeho účastníci za úlohu zrealizovať zopár fotografií na tému jeseň na Hornom Zemplíne, ktoré zverejníme v priebehu nasledujúceho obdobia aj na našich sociálnych sieťach.

Nefotili ich len pre potreby prezentácie, pracovali sme s nimi totiž počas druhého seminára. Ten bol venovaný tvorbe jednoduchých plagátov a grafík na sociálne siete. Prednáška bola zameraná na praktickú ukážku celého grafického procesu - od nápadu, cez jednotlivé nástroje, úpravu až po tlačidlo "zdieľat".

V budúcom roku plánujeme pokračovať v týchto vzdelávacích aktivitách, ktoré majú za cieľ zvyšovať komunikačné, marketingové i manažmentové kompetencie aktérov cestovného ruchu v území Horného Zemplína.

Aktivita bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.