Horný Zemplín bude reprezentovať nové destinačné logo

19.11.2021

Horný Zemplín bude reprezentovať nové destinačné logo. Pri jeho tvorbe sme sčasti vychádzali z pôvodného návrhu, ktorý sa používal od roku 2012. Vystihuje všetky dôležité atribúty územia, ktoré zaraďujeme do štyroch hlavných oblastí: história, kultúra, príroda a voda.

Hlavným dôvodom, prečo sme sa pre redizajn loga rozhodli je to, že sa chceme prispôsobiť aktuálnym spoločenským i technickým trendom. Vizuálna identita je veľmi dôležitým prvkom, ktorý reprezentuje región. Budovať chceme na modernom a príťažlivom obsahu. Naším cieľom bolo, aby logo Horného Zemplína vyzeralo reprezentatívne a bolo kvalitne graficky spracované. Zároveň sme chceli, aby odzrkadľovalo filozofiu regiónu, ktorý chce byť liberálny k formám prezentácie, ale konzervatívny k hodnotám, ktoré sú s ním neodmysliteľne späté.

Logo v sebe zahŕňa už vyššie spomenuté primárne prvky. V jeho pravej hornej časti je znázornený drevený chrám. Je prikrytý strechou, ktorá vizuálne chráni daný objekt. Tieto symboly spoločne znázorňujú prvok histórie, konkrétne chránené historické dedičstvo/pamiatky.

V ľavej hornej časti môžeme nájsť odkaz na prírodu, konkrétne symbol písmena P, ktoré svojím tvarom stromu odkazuje na najvzácnejšie prírodné bohatstvo Horného Zemplína, a to sú karpatské bukové pralesy v Poloninách.

Spodná časť loga patrí vode, ktorá predstavuje ďalšie najväčšie bohatstvo regiónu, či už v podobe najvýznamnejšieho letoviska Prešovského kraja - Domaše alebo najväčšej vodnej nádrže na pitnú vodu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe - Stariny.

Odkaz na posledný prvok, ktorým je kultúra, možno badať v samotnom farebnom prevedení logotypu. Spôsob zobrazenia farieb nadväzuje na pop-art a jeho najslávnejšieho predstaviteľa Andyho Warhola, ktorého rodičia pochádzali z Horného Zemplína, konkrétne z obce Miková. Súčasťou logomanuálu sú aj podlogá, ktoré budeme taktiež využívať pri prezentácii regiónu.

Aktivita bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Galéria: