en-us-Žiadosti o investičnú pomoc pre Domašu požehnal duchovný otec

02/02/2020
Žiadosti o investičnú pomoc pre Domašu požehnal duchovný otec
Prešov 22. januára - Žiadosti o investičnú pomoc pre Domašu, ktoré majú prispieť k rozvoju cestovného ruchu na tejto vodnej nádrži, požehnal v stredu na tlačovej konferencii v Prešove duchovný otec Roman Matisovský. Dokumenty poputujú priamo na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Obec Kvakovce, ktorá patrí medzi hlavných iniciátorov rozvojových aktivít na Domaši, uskutočnila v priebehu štyroch rokov viacero krokov potrebných na to, aby sa mohli začať realizovať prioritné projekty podporené aj z Akčného plánu (AP) rozvoja okresu Vranov nad Topľou. Medzi nimi nábrežná promenáda s múzeom športových hrdinov, tiež cyklistický chodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava v dĺžke približne 8,2 kilometra. Ďalším projektom je plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, 12 typizovaných prístavísk a domovské prístavisko pre výletnú loď, ktorá v lete prepravila za necelé dva mesiace približne 21.000 turistov.

O investičný stimul žiada Domaša invest n.o. v prípade posledného menovaného projektu, ktorý okrem iného prepojí jednotlivé strediská na Domaši. Výška požadovanej investície predstavuje 5 miliónov eur. Druhou prioritou je vysporiadanie pozemkov pre vodácke aktivity, uskladnenie športových lodí v zime a festivalovú zónu, na čo by chcela obec Kvakovce získať 550.000 eur. Nezabudli ani na národnú kultúrnu pamiatku - unikátny kostol svätého Štefana Kráľa v Novej Kelči, ktorý je vo veľmi zlom stave. Po obnove by mal slúžiť aj ako múzeum zatopených obcí. Odhadované náklady na rekonštrukciu sú vo výške 400.000 eur. Polovicu žiada obec Nová Kelča od štátu a tú druhú by mal poskytnúť Prešovský samosprávny kraj.

Medzi neinvestičné priority zaradili prenájom pozemkov vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. za symbolické euro pre obce v okolí Domaše, a to za účelom údržby verejných priestranstiev. Samosprávy majú podľa organizátorov tlačovej konferencie, ktorými sú aktéri cestovného ruchu pôsobiaci v okolí Domaše, problém získať ich do prenájmu od štátneho podniku na tieto účely. Tiež žiadajú o nekompromisnú likvidáciu čiernych stavieb v okolí Domaše. Pôsobia podľa nich neesteticky a "nemajú obdobu v civilizovanej Európe". 

Najväčším projektom je plávajúca promenáda, ktorej dĺžka je približne 1200 metrov a šírka 3 metre. Jej súčasťou má byť aj prístavisko pre športové plavidlá či plávajúce ostrovčeky. Dvanásť typizovaných prístavísk pre výletnú loď a vodné športy budú umiestnené v jednotlivých strediskách okolo celej Domaše. Domovské prístavisko pre výletnú loď by malo byť zázemím pre toto veľké plavidlo, v ktorom by sa malo realizovať aj tankovanie pohonných hmôt. Nachádzať sa bude v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. 

"Myslím si, že nie je dôvod nepodporiť dobrú vec. Všetko sa stavia v Bratislave. Ak je seriózny záujem pomôcť regiónu, tak toto vytvorí podmienky naozaj pre rast zamestnanosti," uviedol starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ. "Som veľmi rád, že celá členská základňa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, ktorej najviac členov je práve z oblasti vodnej nádrže Domaša, pred štyrmi rokmi, keď sa o týchto projektoch začalo hovoriť, podporila túto iniciatívu," uviedol predseda predstavenstva OOCR HZ a HŠ Jaroslav Makatúra.