en-us-Vznikol prípravný výbor, ktorý pripraví slávnostný ceremoniál na krst výletnej lode

06/25/2018

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí vo Vranove nad Topľou v máji 2018 podporila regionálnu aktivitu zameranú na prinavrátenie výletnej lode na vodnú nádrž Veľká Domaša. Loď by sa na Domašu mala vráti po viac ako 25 rokoch.

Výletnú loď obstaráva obec Kvakovce a ak všetko pôjde podľa plánu, nie je vylúčené, že loď na Domašu dorazí ešte túto letnú turistickú sezónu. Všade vo svete je krst nového plavidla spojený s veľkolepou slávnosťou a Domaša nechce byť v tejto oblasti výnimkou.

Obec Kvakovce v spolupráci s prednostom Okresného úradu Andrejom Krišandom a predsedom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Jaroslavom Makatúrom iniciovala vznik prípravného výboru, ktorého cieľom by mala byť príprava na takzvaný Deň D a vylodenie lode na Domaši. Cieľom je pripraviť zaujímavý a dôstojný kultúrny program pre širokú verejnosť s umelcami, ktorých máme v našom regióne dostatok.

Aj preto boli oslovené viaceré osobnosti z Vranova nad Topľou, ktoré celý svoj doterajší profesný život zasvätili kultúre a rôznym spoločenským podujatiam a v tejto oblasti dosahujú aj výsledky.

Na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou sa v pondelok, 11. júna za týmto účelom uskutočnilo stretnutie, kde boli členom výboru zo strany prednostu Okresného úradu Andreja Krišandu odovzdané menovacie dekréty. Členmi prípravného výboru pre Deň D - vylodenie na Domaši sa stali:

Peter KOCÁK

predesda prípravného výboru za Folklórny súbor Vranovčan

Vilma KRAUSPEOVÁ

členka prípravného výboru za mládežnícky spevácky zbor Ozvena

Anna GDOVINOVÁ

členka prípravného výboru za Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T.

Martin BUZAŠ

člen prípravného výboru za detský spevácky zbor Bambino luci

Rastislav KOŠALKO

člen prípravného výboru za občianske združenie Vranovské vydry

Foto z odovzdávania menovacích dekrétov

Veríme, že sa im podarí pripraviť zaujímavý program, na ktorý budeme ešte dlho všetci spomínať. Ak máte nápad, čo by mohlo v programe byť, alebo ako by celá udalosť mala prebiehať, neváhajte a napíšte na obecný úrad v Kvakovciach na e-mailovú adresu kvakovcedomasa@gmail.com. Vaše nápady budú odstúpené členom prípravného výboru.