en-us-Ubytovanie v súkromí môže pomôcť v rozvoji turizmu na Hornom Zemplíne

06/18/2020

Malá Domaša 8. júna - Ubytovanie v súkromí môže pomôcť v rozvoji turizmu na Hornom Zemplíne. Prvým regiónom, v ktorom Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) prezentovala možnosti, ako ho poskytovať, bol Sninský okres. Počas soboty 6. júna zrealizovala organizácia v spolupráci s obcami Stakčín, Ulič a Zboj a ďalšími partnermi tri semináre na tému poskytovania ubytovania pre turistov v súkromí.

"Na seminári sa zúčastnilo 15 záujemcov, ktorí si vypočuli informácie o tom, ako možno poskytovať takúto službu. Zároveň dostali vypracovaný päťkrokový manuál, ako majú postupovať a na čo netreba zabudnúť pri komunikácii s úradmi," informoval senior destinačný manažér OOCR HZ a HŠ Igor Kňazovický, ktorý spomínaný manuál pripravil a zároveň viedol tieto semináre. Rozprávalo sa napr. o potrebe žiadosti na pridelenie daňového identifikačného čísla, prihlásenia sa na príslušný obecný úrad k plateniu dane za ubytovanie či zúčtovania pobytu a pod. Semináre sa stretli s pozitívnymi ohlasmi, na základe ktorých oň majú záujem aj iné samosprávy.

Horný Zemplín je turisticky veľmi atraktívnou destináciou. Záujem o návštevu tohto regiónu sa postupne zvyšuje, čomu nasvedčuje aj medziročný nárast počtu turistov takmer o 30 percent. Aktuálna situácia, osobné, ale aj telefonické dotazy na ubytovanie v regióne ukazujú, že táto letná sezóna sa bude pravdepodobne niesť v znamení prírodnej turistiky, viac sa budú preferovať menej známe lokality. "Ubytovanie v súkromí je možnosťou, ktorá vie výrazne pomôcť miestnemu rozvoju. Dokazujú to skúsenosti z iných turistických lokalít, ako sú Západné Tatry, Orava či Pieniny. Pozitívne príklady sú k dispozícii aj na druhej strane hranice v Poľsku," vysvetlil Kňazovický.

Jednou z najvyhľadávanejších destinácií na Hornom Zemplíne v tomto roku sú práve Poloniny. Niektoré ubytovacie zariadenia sú podľa dostupných informácií v tomto lete už takmer plne obsadené. "Potenciál poskytovať ubytovanie v súkromí v tomto regióne určite je. Veríme, že po prekonaní prvotných administratívnych povinností a pozitívnej skúsenosti ubytovateľov sa táto forma ubytovania v tomto regióne ešte viac rozšíri," skonštatoval Kňazovický.

Podľa záujmu zo strany potenciálnych poskytovateľov ubytovania v súkromí pripraví OOCR HZ a HŠ aj ďalšie stretnutia v území, ktoré zastrešuje. Spomínaný manuál je uverejnený aj na webovej stránke www.hornyzemplin.sk, na ktorej sa v časti Služby nachádza aj aktualizovaný prehľad ubytovacích zariadení v regióne.