en-us-Počet prenocovaní na Hornom Zemplíne medziročne vzrástol

03/15/2020

Malá Domaša 4. marca - Počet prenocovaní na Hornom Zemplíne medziročne vzrástol takmer o 30 percent, v území pribudli aj ubytovacie zariadenia. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR).

Kým v roku 2018 bol podľa ŠÚ SR počet prenocovaní na území samospráv, ktoré spadajú pod Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ), na úrovni 76.023, vlani stúpol na 97.949. Počet návštevníkov územia medziročne vzrástol takmer o 8500. V regióne pribudlo ku koncu minulého roka 16 ubytovacích zariadení, počet lôžok sa tak z 1593 zvýšil na 2099. Tržby za ubytovanie vrátane DPH dosiahli za vlaňajšok úroveň necelých 2,36 milióna eur, čo je približne o 450.000 eur viac ako v roku 2018.

"Interné údaje o počte prenocovaní, ktoré organizácii priamo poskytli členské samosprávy, sú aj v tomto roku vyššie ako tie zo ŠÚ SR. Podľa nich sa počet prenocovaní v území vlani pohyboval nad hranicou 100.000. Paradoxom je, že pri troch subjektoch sme na základe nich zaznamenali medziročný pokles počtu prenocovaní. Naopak, máme aj jeden prípad, kde sme mali v roku 2018 počet prenocovaní nulový, no a v minulom roku vzrástol na úroveň približne 900," vysvetlila výkonná riaditeľka OOCR HZ a HŠ Michaela Zdražilová. Ako ďalej uviedla, zvýšený počet prenocovaní vo všeobecnosti môže podľa informácií partnerov organizácie súvisieť okrem iného aj s tým, že turistov zaujímajú pokojnejšie destinácie. "Navýšenie spôsobilo aj rozrastanie sa členskej základne OOCR o ďalšie subjekty z oblasti samosprávy, k pozitívnym číslam určite prispeli aj tradičné podujatia či nové atrakcie v území, napr. výletná loď Bohemia na Domaši," doplnila.

OOCR HZ a HŠ mala ešte v polovici minulého roka 16 členov, aktuálny stav je na úrovni 25. Členská základňa, v ktorej sú zastúpené samosprávy, podnikateľský a tretí sektor, aj naďalej rastie. Vlani realizovala organizácia viacero aktivít, ktorých cieľom bolo rozvíjať cestovný ruch v dotknutom území. Vytvorila nový webový portál, zintenzívnila kontakty so subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu, zrealizovala infocestu pre novinárov, odbornú konferenciu, participovala na viacerých regionálne významných podujatiach a publikovala tiež sériu informatívnych článkov o turistických atraktivitách v území. Tieto aktivity boli podporené aj dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR. OOCR HZ a HŠ sa spolupodieľala aj na príprave odborných seminárov pod taktovkou Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Organizácia získala vlani aj podporu z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v objeme takmer 15.500 eur v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou. Vytvorené boli dve pracovné miesta - junior a senior destinačný manažér, zabezpečené bolo tiež materiálno-technické zariadenie kancelárie. Obaja zamestnanci majú na starosti okrem iného koordináciu destinačných partnerov, plnia úlohu projektového manažéra, podieľajú sa na tvorbe a realizácii aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou. Projekt pokračuje aj v tomto roku. "Dôvodom žiadosti o regionálny príspevok na tieto aktivity bolo vytvorenie manažérskej organizácie na zabezpečenie komplexného prístupu k rozvoju a riadeniu cestovného ruchu na Domaši, ktorá bola, je a verím, že aj naďalej bude perlou Horného Zemplína," uzavrel predseda predstavenstva OOCR HZ a HŠ Jaroslav Makatúra.