en-us-Na vojnovom cintoríne vo Veľkrope je pochovaných 8662 vojakov

11/10/2019

Aj v týchto sviatočných dňoch by sme si mali spomenúť na ich obetu

Veľkrop 31. októbra - Na najväčšom vojnovom cintoríne severovýchodného Slovenska, ktorý sa nachádza v obci Veľkrop (okres Stropkov), je pochovaných 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Aj v týchto sviatočných dňoch by sme si mali spomenúť na ich obetu.

Ako informoval Martin Drobňák z Klubu vojenskej histórie Beskydy, pri Veľkrope prebiehala najmä od začiatku roka 1915 intenzívna bojová činnosť. Následkom nej vznikol po vzdialení sa frontu v rokoch 1916 až 1918 nad obcou tento vojnový cintorín, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. "A vznikal tak, že pozostatky z provizórnych hrobov zo širokého okolia boli exhumované a privezené na toto miesto," priblížil.

O cintorín sa začal klub bližšie zaujímať pred desiatimi rokmi, keď pripravoval publikáciu zameranú práve na mapovanie týchto pietnych miest v severovýchodnej časti Slovenska. "V rámci tohto výskumu sme navštívili aj obec Veľkrop, kde sme si chceli pozrieť vojnový cintorín, o existencii ktorého sme našli dokumenty vo Vojenskom historickom archíve," spomenul.

Spoločne s obcou Veľkrop sa rozhodli túto pamiatku zachrániť. "Obnova prebiehala od roku 2010 do roku 2018. Väčšinu prác v prvých rokoch nám zabrali čistenie cintorína od náletových drevín, popadaných drevín, pňov a pod. Od roku 2012 sme po vypracovaní plánu obnovy odbornými architektmi začali so samotnou realizáciou obnovy. Väčšinu prác tu vykonávali dobrovoľníci a nadšenci nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia," vysvetlil Drobňák.

Z obdobia 1. svetovej vojny sa podľa jeho ďalších slov zachovalo veľmi málo dokumentov. Na základe tých dostupných zistili okrem toho, ako cintorín pôvodne vyzeral, aj zopár mien vojakov - približne 11, ktorí sú na tomto mieste pochovaní. "V súčasnej dobe pátrame v matrikách, lebo my vieme na základe dobových vojenských máp zistiť, aké vojenské jednotky bojovali v tomto priestore," poznamenal.

Okrem komplexnej rekonštrukcie tu dobrovoľníci vlani vybudovali aj náučný chodník, skvalitňoval sa prístup k tomuto pietnemu miestu, v čom chcú pokračovať aj v budúcom roku. "V rámci dobrovoľníckych pracovných táborov pracuje na cintoríne každoročne 40 až 50 dobrovoľníkov. Odpracovali sa tu tisícky hodín," uzavrel.