en-us-Na Domaši cvičili záchranári

09/28/2020

Domaša je zaujímavá nielen pre turistov a milovníkov vodných športov, ale aj pre príslušníkov záchranných zložiek. Začiatkom septembra sme videli príslušníkov hasičských zborov pri nácviku hasenia a evakuácie z požiarom zasiahnutej lode Bohemia, a v polovici tohto mesiaca sa konalo druhé dvojdňové cvičenia hasičov Vranovského okresu. Scenár bol zameraný na krízové situácie spojené s aktivitami pri vode. Hasiči skúšali aplikáciu norných stien pri uniku ropných látok na vodnú hladinu, ďalej sa zamerali na záchranu topiacej sa osoby s pomocou špeciálneho záchranného lana, vyťahovanie topiacej sa osoby do záchranného člna alebo hasenie požiaru na palube malej lode. Nácviky týchto zručnosti sa prebiehal v areáli Surfklubu, ktorý patrí pod Jachtklubu ATU Košice.

Kým sa dolu pri vode cvičili bežné postupy záchrany z vodnej hladiny, prileteli dva vrtuľníky letky Ministerstva vnútra SR, a na lúke nad priehradou pri obci Holčíkovce skúšali zlaňovanie z letiaceho vrtuľníka, či vyzdvihnutie postihnutej osoby z vodnej hladiny v podvese pod záchranným vrtuľníkom. Akcia preverila pripravenosť jednotlivých zložiek záchranného systému. Návštevníci Domaše sa môžu cítiť bezpečne.

Igor Kňazovický, senior destinančný manažér