en-us-Cieľom značky Poloniny je podporiť udržateľný rozvoj regiónu

06/07/2020

Cieľom zavedenia destinačnej značky Poloniny je podporiť udržateľný rozvoj regiónu a zodpovednejšie využívanie jeho výnimočného potenciálu. Má slúžiť na zlepšenie propagácie územia, jeho prírodného a kultúrneho bohatstva, ponúkaných služieb a regionálnych produktov. Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Poloniny vyhlasuje v rámci sninského regiónu Nadácia Aevis v spolupráci s partnermi. Požiadať o ňu je možné do 15. júna 2020.

"Značka Poloniny prezentuje rôzne špecifiká, ktoré je možné v najseverovýchodnejšom kúte Slovenska vidieť, zažiť, či ochutnať. Podporuje zachovanie a udržanie pôvodnej prírody, kultúry, tradícií a remesiel. Spája subjekty, ktoré si vážia a chránia jedinečné dedičstvo tohto regiónu a zodpovedným spôsobom ho využívajú. Pomáha zviditeľniť najmä miestnych producentov a poskytovateľov služieb. Zároveň podporuje ich aktivity a odbyt ich produktov a služieb najmä v cestovnom ruchu a rozbiehajúcom sa prírodnom turizme," informovala Zuzana Burdová z Aevis s tým, že značka má aj kvalitatívny rozmer. "Umožňuje návštevníkom identifikovať kvalitné produkty a služby, ktoré sú jedinečné, priamo z regiónu, vypestované či vyrobené miestnymi ľuďmi s láskou a úctou k prírode a tradíciám," vysvetlila.

Prales Havešová
Prales Havešová
Zubor hrivnatý
Zubor hrivnatý

Okrem certifikácie výrobkov a služieb Aevis pracuje aj na tvorbe destinačného portálu www.regionpoloniny.sk, na ktorom možno nájsť podrobnejšie informácie. Značku je možné získať na poľnohospodárske produkty, potravinárske, tradičné remeselné a iné spotrebné výrobky, služby ubytovacích a stravovacích zariadení a tiež zážitkové služby. "O značku sa môžu uchádzať producenti, výrobcovia, poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia, ktorí spĺňajú certifikačné kritériá výzvy. Podmienkou pre žiadateľov je podanie žiadosti a ich územná pôsobnosť v rámci destinácie Poloniny. Tá sa vzťahuje na celý okres Snina vrátane priľahlých obcí Ruský Hrabovec, Ruská Bystrá, Podhoroď, Beňatina a Inovce z okresu Sobrance," vysvetlila Burdová. O tom, kto bude môcť značku Poloniny využívať, rozhodne odborná certifikačná komisia. Proces registrácie, certifikácie a používania značky je bezplatný.

Partnermi výzvy na udelenie značky Poloniny sú mesto Snina, Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš a Frankfurt Zoological Society.