en-us-Budete radšej skajpovať alebo fašiangovať?

02/21/2020

13.2. Kurz paličkovania

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
https://www.osvetavranov.sk/aktuality/kurz-palickovania

14.2. Význam percepcie v kontexte s výtvarným umením (prednáška), LOVE (workshop)

Múzeum moderného umenia AndyhoWarhola
https://www.muzeumaw.sk/clanok/februar-2020

14.2. Tanečný dom a spevavý dom

Tanečná sála HZOS, Vranov nad Topľou
https://www.osvetavranov.sk/aktuality/tanecny-dom-spevavy-dom

14., 19., 21.2. Beseda pri ďalekohľade

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
https://www.astrokolonica.sk/wp-content/uploads/2020/01/Podujatia-podrobne-Febru%C3%A1r-2020.pdf

15.2. Memoriál Pavla Nagya

Mestská športová hala Vranov nad Topľou
https://www.facebook.com/mfkvranov/photos/a.213312135382609/2635011289879336/?type=3&theater

15.2. Primátorský výstup na Čiernu horu

Kaštieľ Hanušovce nad Topľou
https://turistikavranov.sk/CalendarEvents

15. - 16.2. Šachový turnaj

Bábková sála Stropkov
https://www.stropkov.sk/download_file_f.php?id=1279052

16.2. Cicho, bo skajpujem s dzivku!

Estrádna sála Mestského domu kultúry Vranov nad Topľou
https://www.kladzany.sk/zivot-v-obci/kalendar-akcii/cicho-bo-skajpujem-s-dzivku-104_13sk.html?archiv=1

16.2. Fašiangové hody

Múzeum Zemplínske Hámre
https://www.facebook.com/events/2669368423182494/

18.2. Výtvarný Vranov 2020

Výstavná sieň, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
https://www.osvetavranov.sk/aktuality/vytvarny-vranov

20.2. Klasici 20. stor. a Andy Warhol (prednáška), Dekoláž ako kreatívna "deštrukcia" (workshop)

Múzeum moderného umenia AndyhoWarhola
https://www.muzeumaw.sk/clanok/februar-2020

21.2 Výtvarné spektrum

Spoločenská sála kultúrneho strediska Stropkov
https://www.stropkov.sk/module_page/380716/1/.html

21.2. Peter Getlík, beseda

Vihorlatská knižnica Humenné
https://vkhe.sk/new/images/Plagaty/Februar_2020.jpg

21.2. Premeny - Ľubo Birka

Kaštieľ Snina
https://www.facebook.com/sninakastiel/photos/a.1929026487185353/2705145522906775/?type=3&theater

22.2. Michal Foucault - moderné chápanie moci

NERV Platforma, Laborecká 3, Humenné
https://www.facebook.com/events/174004420680145/

22.2. J. G. Tajovský: Ženský zákon

Divadelná sála kultúrneho strediska Stropkov
https://www.stropkov.sk/#common-image--4-5973867

25.2. Miznúci svet karpatských pralesov

Aevis
https://www.facebook.com/events/208972953607457/

27.2. František Veselý - predvídania o krajine

Kaštieľ Stropkov
https://www.stropkov.sk/download_file_f.php?id=1279052

Výstavy:

Vihorlatské múzeum v Humennom: https://www.muzeumhumenne.sk/#

Kaštieľ Snina: https://www.kastielsnina.sk/

Kaštieľ Stropkov: https://tripolitana.sk/kastiel-stropkov/

Kaštieľ Hanušovce: https://tripolitana.sk/kastiel-hanusovce/

Ing. Simona Durkajová, junior destinačný manažér