Cezhraničný projekt Karpatské moria prispeje k vyššej propagácii Domaše a Solinského jazera

07.10.2020

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš sa stala partnerom projektu pod názvom "Karpatské moria. Aktivity na propagáciu prírodného dedičstva Solinského jazera a Veľkej Domaše", v rámci projektu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 v celkovej hodnote 76 506,00 eur. Hlavný partner je Województwo Podkarpackie, ktorého finančný podiel tvorí viac ako 72 % celého projektu. Myšlienkou projektu je prezentácia atrakcií s poľským pohraničím, akým sú Solinské jazero a Veľká Domaša, ktorá sa rozlieha vo Vranovskom a Stropkovskom okrese do jednej turistickej ponuky, ktorá bude štartovacím motorom pre cestovný ruch v tejto pohraničnej oblasti a otvorí dvere pre zahraničných turistov.

Hlavným cieľom projektu je propagácia prírodného bohatstva Solinského jazera a Veľkej Domaše. Táto propagácia zvýši cestovný ruch v poľsko-slovenských prihraničných regiónoch. "Karpatské moria" sú od seba vzdialené iba 2 hodiny cesty autom po malebných Karpatoch. Spája ich nielen krásna okolitá príroda, ale aj to, že sú umelo vytvorené z riek, a to Veľká Domaša z rieky Ondava a Solinské jazero z rieky San. Obe vodné plochy sú v spojení bohatej fauny turisticky zaujímavými miestami pre slovensko-poľské pohraničie.

Partneri projektu majú za úlohu zorganizovať študijné cesty na tému prírodné hodnoty karpatských morí pre slovenských a poľských animátorov cestovného ruchu. Sériu workshopov pod názvom Karpatské moria obrazom a slovom, ktoré sa budú venovať tvorbe turistickej ponuky v oblastiach vodných plôch a nasnímaniu fotografií krajín a prírody. Ďalšou aktivitou je vytvorenie informačno-propagačných tabúľ, ktoré vzniknú zo spolupráce na vyššie uvedených študijných cestách a workshopoch. Tabule budú rozmiestnené v rekreačných oblastiach Veľkej Domaše a budú plniť úlohu sprievodcu pre turistov, čím prispejú k naplneniu hlavného cieľa, ktorým je propagácia hodnôt.

Projekt bude zakončený konferenciou pod názvom Karpatské moria, ktorá zavŕši celú realizáciu projektu v septembri 2021. Projekt pomôže zvýšiť kompetencie poľských a slovenských animátorov v cestovnom ruchu, rozvoju cezhraničnej spolupráce v oblasti tvorby ponúk v cestovnom ruchu a nasmeruje cestovný ruch do oblastí s menšou návštevnosťou turistov.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.
Spolufinancovaný je Európskym fondom regionálneho rozvoja. 

Simona Durkajová, junior destinančný manažér