Aktéri CR spoznávali krásy Horného Zemplína

30.03.2022

Aktéri a zamestnanci pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu spoznávali počas jednodňovej infocesty krásy Horného Zemplína. Začínali sme na najväčšom cintoríne z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop, na ktorom je pochovaných 8662 vojakov. Pokračovali sme výstupom na obnovenú kostolnú vežu v Stropkove, z ktorej sme mali možnosť vidieť aj odkryté múry zaniknutého Stropkovského hradu. Neobišli sme ani drevený chrám v obci Potoky z roku 1773.

Ďalšou našou zastávkou bolo dedinské múzeum v obci Vladiča, kde sme mali možnosť vidieť aj novú expozíciu "Technika v zajatí pavučín". Zamávať sme boli aj soche kniežaťa Laborca, ktorá sa vypína nad obcou Habura, kde sa nachádza aj replika dreveného chrámu sv. Mikuláša. Navštívili sme tiež Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, v ktorom sme sa dozvedeli zaujímavé informácie nielen z jeho umeleckého, ale aj osobného života. Infocestu sme zakončili pri Monastyre v Krásnom Brode, ktorého výstavba je spojená s legendou o slepom žobrákovi.

Je veľmi dôležité, aby aktéri a hlavne zamestnanci v oblasti CR vykonávali svoju prácu nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Často sú to práve oni, ktorí sú prvým kontaktom turistu s daným územím. Infocesta má za cieľ rozšíriť ich obzory v oblasti ponuky atraktivít či produktov CR, ktoré sa v území ich pôsobnosti nachádzajú. Je dôležité, aby návštevníka lákalo územie aj v ďalšom období, preto je potrebné s ním komunikovať o ďalších možnostiach trávenia voľného času na Hornom Zemplíne, a to aj mimo nášho mesta, rezortu či atraktivity.

Pracovníkom v tejto oblasti sa aj takýmto spôsobom snažíme vysvetliť podstatu filozofie, ktorá spočíva v tom, že ak návštevník v území zostane, zostanú tu aj jeho financie. Často sú totiž za atraktivitami ochotní bez problémov vycestovať. Len musia vedieť kam. Veríme, že aj takýmto spôsobom dokážeme budovať vzťah aktérov a zamestnancov pôsobiacich v CR k územiu, v ktorom žijú a pracujú, čo sa pozitívne prejaví na skvalitnení poskytovaných služieb.

Aktivita bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Fotogaléria: