Kostolná veža Stropkov

Mestu Stropkov a rímskokatolíckej cirkvi sa podarilo zrekonštruovať renesančnú vežu kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej zo 16. storočia pre sprístupnenie verejnosti. Počas dlhých rokov postihlo vežu niekoľko požiarov, najväčší v roku 1814. Postupne sa dočkala opráv ale tej najvýznamnejšej pre verejnosť až v súčasnosti.

Najvyššiu a najcennejšiu stavbu v meste a okolí nájdete na ulici Zámockej 509 hneď vedľa mestského námestia. O sprístupnení kostolnej veže sa na mestskom úrade začalo uvažovať už v roku 2014, kedy sa odštartoval proces prípravy, no nebolo to jednoduché, keďže kostol je Národnou kultúrnou pamiatkou a významná časť projektu zahŕňala aj reštaurátorské práce.
Pre spracovanie projektovej dokumentácie bol v roku 2017 realizovaný archeologický výskum, po ktorom hľadali zdroje financovania projektu.

Renesančná hranolová veža má 7 podlaží a výšku takmer 55 metrov. Rekonštruovaný je interiér, čo zahŕňa ostenia okien, podlahu na ochodzi veže, vnútorné dvere, schodisko, elektroinštaláciu aj osvetlenie spolu s osvietením ciferníka vežových hodín. Vybrané prvky veže sú obnovené umelecko-remeselným spôsobom a celková rekonštrukcia bola vykonávaná podľa dobových dokumentov i zachovaných fragmentov niektorých poškodených prvkov.

Opravený je aj hodinový stroj a vymenené okenné lamelové zvučnice zvonov.

Jedinečnosťou tejto rekonštrukcie je odstránenie časti stropu na najvyššom poschodí, ktorý je nahradený sklom a prináša pohľad do viac ako 20 metrov vysokého krovu veže. Z veže je prístupný a osvetlený vstup nad klemby a krov kostola.

Novinkou kostolnej veže sú malé muzeálne expozície na jednotlivých podlažiach veže.

Otváracie hodiny

V sezóne od 1. mája do 30. septembra

  • utorok - piatok od 10:00 do 17:00 h

(vstupy: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00)

  • sobota - nedeľa od 13:00 do 17:00 h

(vstupy: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00)


V sezóne od 1. marca do 30. apríla a od 1. októbra do 30. novembra

  • utorok - piatok od 10:00 do 16:00 h

(vstupy: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00)

  • sobota - nedeľa od 13:0 do 16:00 h

(vstupy: 13:00, 14:00, 15:00)

NOČNÝ VÝSTUP: posledný piatok v mesiaci o 20:00, 20:45 a 21:30 h

Od 1. decembra do 28. februára bude veža ZATVORENÁ

Vstupenky je potrebné zakúpiť online na webovej stránke www.kinokultura.stropkov.sk alebo v:

Mestský úrad, Hlavná 38/2.
Tel.: +421 (0) 54 486 8880

Počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja (1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9.) je vstup potrebné dohodnúť a objednať v TIC najneskôr do piatku (resp. posledného pracovného dňa) do 14:00 h v rámci prevádzky

CENNÍK

  • dospelý - 3,00 €,
  • dieťa od 5 rokov, študent, senior od 60 rokov, ZŤP - 1,50 €,
  • rodinné vstupné (3-5 osôb) - dospelí 1,50 €; seniori, ZŤP a deti (5-15 rokov) 1,00 €,
  • skupinové vstupné (6-9 osôb) - dospelí 1,50 €, deti, študenti, seniori, ZŤP - 1,00 € osoba
  • fotografovanie - bezplatne
  • vstup detí do 5 rokov je zakázaný

Všetci návštevníci sa musia riadiť "Prevádzkovým a návštevným poriadkom veže", ktorý nájdete tu: Stropkov/kostolná veža