Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho obce Trepec

Kostolík nachádzajúci sa na brehu vodnej nádrže Domaša je pozostatkom zaniknutej obce Trepec. Postavený bol koncom 19. alebo začiatkom 20. storočia. Nachádza sa medzi rekreačnými strediskami Dobrá a Valkov. Interiér chrámu je v dobrom stave. Objekt je využívaný na bohoslužby počas odpustovej slávnosti.