Knieža Laborec a drevený chrám v Habure

Drevený chrám sv. Mikuláša biskupa v obci Habura v okrese Medzilaborce postavili za približne dva roky a má byť pamätníkom na všetkých rodákov. Pôvodnú cerkev v dedine postavili v prvej polovici 16. storočia a dnes stojí v Hradci Králové v mestskom parku Jiráskovy sady. Ikonostas sa v chráme nenachádza, pravdepodobne je v rôznych múzeách alebo súkromných zbierkach.

Neďaleko chrámu na kopci sa vypína socha kniežaťa Laborca. Ide o viac ako päť metrov vysokú sochu z bronzu. Slovanské knieža Laborec vládlo v 9. storočí a po páde užhorodského zámku ho uhorské vojská prenasledovali až k rieke, kde ho dolapili a popravili. Rieku na jeho počesť pomenovali Laborec. Tak hovorí legenda.

Pri odhalení sochy v roku 2014 do podstavca, na ktorom stojí, uložili schránku so zeminou z viac ako 100 rusínskych obcí, čo má symbolizovať jednotu Rusínov. Autorom pamätníka je akademický sochár Ján Ťapák. 

Tipy na výlety v okolí: vyhliadková veža Kyčera, Čertov kameň, Múzeum Andyho Warhola, rozhľadňa Paseky, Lupkovský tunel.