Kaštieľ Stropkov je jediným pozostatkom mestského hradu

Kaštieľ Stropkov je poslednou zachovanou časťou mestského hradu, ktorý postavili v 15. storočí vtedajší majitelia mestečka Peréňovci v goticko-renesančnom štýle. Rozmach však zaevidoval až v období jeho ďalších vlastníkov - Peteovcov. Keď hrad koncom 18. storočia zanikol, jeho hradby postupne rozobrali a stali sa stavebným materiálom. Kaštieľ prešiel rôznymi úpravami. Zachované renesančné znaky pozorovať v tzv. rytierskej sieni. Pôvodný Stropkovský hrad pozostával z vnútorného a vonkajšieho hradu. Jadro vnútorného hradu tvoril palác, kaplnka, veža a nádvorie. Zachovaná kaplnka a útočištná veža tvoria dodnes súčasť farského kostola. Vonkajší hrad pozostával z opevnenia, ktoré chránili delové bašty a priekopa. Aktuálnym vlastníkom objektu je mesto Stropkov. Prízemie a podkrovie budovy sa využívajú na múzejné účely. V centre mesta si tento zaniknutý objekt každoročne pripomínajú podujatím Stropkovské hradné slávnosti.