Humenský sokol

Humenský sokol je národná prírodná rezervácia (NPR), ktorú možno nájsť v mestskej časti Podskalka. Súčasťou rezervácie je aj jaskyňa Dúpna. Tvorí ju jediná sieň s pôdorysom 20 x 17 metrov. Nájdete v nej tzv. obrie hrnce. Sú to dutinky v strope, ktoré má na svedomí činnosť vody. Rezerváciou prechádza okružný náučný chodník s desiatimi grafickými značkami. Je dlhý 3,5 kilometra s prevýšením 257 metrov.

Najvyššie položeným miestom rezervácie je vyhliadka Červená skala (447 m n. m.), odkiaľ je možné pozorovať celkový ráz krajiny v okolí Humenských vrchov, i samotné okresné mesto a okolité obce, ale aj Jasenovský hrad. Ide naozaj o veľmi príjemný pobyt v prírode, v rámci ktorého môžete pozorovať aj zaujímavé skalné útvary.

Východiskom pre približne trojhodinovú túru je zastávka SAD - Ptičie, Podskalka Jednota. Keď sme boli v NPR Humenský sokol naposledy, informačné tabule boli poškodené a trošku sme zablúdili. Odporúčame byť preto pri prechode trasy obozretný, aby sa vám nestalo to isté.