Fašistické represálie na východnom Slovensku

Expozícia Múzea SNP s názvom Fašistické represálie na východnom Slovensku sa nachádza v malej obci Stropkovského okresu Tokajík. Ťažké vojnové časy pripomína aj pamätník Tokajíckej tragédie, pri ktorej prišlo o život vyše 30 mužov. Išlo o odvetnú akciu nemeckých jednotiek za to, že miestne obyvateľstvo pomáhalo partizánom. Obec bola spolu s ďalšími počas druhej svetovej vojny aj vypálená.

Viac informácií na: www.obectokajik.sk (Múzeum)

Zdroj foto: dukladestination.com