Fašistické represálie na východnom Slovensku

Expozícia Múzea SNP s názvom Fašistické represálie na východnom Slovensku sa nachádza v malej obci Stropkovského okresu Tokajík. Na tragédie minulosti totiž nemožno zabudnúť. V nedeľu 19. novembra 1944 príslušníci nemeckého komanda zhromaždili 32 mužov z tejto dediny v záhrade pri miestnom kostole. Vojaci ich potom odviedli asi kilometer od obce, kde ich postrieľali. Popravu prežili dvaja muži vďaka tomu, že sa ocitli pod hromadou mŕtvych tiel. Tie ležali na mieste masakru ešte štyri týždne. Ostatní obyvatelia boli po tejto poprave vyhnaní zo svojich domov a dedina bola vydrancovaná a vypálená. Podobný osud postihol aj iné obce v okolí. Bola to pomsta za údajnú pomoc partizánom. Tieto tragické udalosti pripomína pamätník, ktorý je umiestnený na tamojšom cintoríne a múzeum.