Kam s rodinou

Prechádzka na hrad Čičva

vedie aj cez Veľký Inovec

Lesnícky náučný chodník Bila Hura

Spoznávajte prírodu i partizánsky 

 odboj na trase LNCH Herlica

Náučný chodník Tajch ponúka poučenie aj zážitok