Zelený bicykel I.

Cyklotrasa Zelený bicykel pod číslom 5871 (zelená značka) začína v Ruskom sedle a končí v Stakčíne. Vedie cez katastre Ruské, Veľká Poľana, Starina, Jalová, Stakčín 
a vedie po miestnych cestách 3. triedy 
a lesných účelových komunikáciách. 
Pri klesaní z Ruského sedla je potrebné dbať na bezpečnosť, keďže povrch komunikácie nie je vhodný pre menej skúsených cyklistov.

Viac informácií: www.cyklopo.sk