Habura - Miková

Lokálna trasa Habura - Miková č. 5858 (zelená značka) je síce kratšou, ale o to zaujímavejšou cyklotrasou. Vedie lesným terénom a spája dve významné rusínske dediny. Pre obec Habura je príznačná replikadreveného chrámu sv. Mikuláša biskupa a vyše päťmetrová socha kniežaťa Laborca, do podstavca ktorej uložili schránku so zeminou z viac ako 100 rusínskych obcí, čo má symbolizovať jednotu Rusínov. V obci Miková sa zas narodili rodičia kráľa popartu Andyho Warhola, ktorí emigrovali do USA.

Na fotografii: vstup do obce Miková