Cykloturistická trasa pamätihodnosťami

okresu Stropkov

Drevený chrám v obci Potoky

Cykloturistická trasa pamätihodnosťami okresu Stropkov (modrá značka) dlhá 32 kilometrov začína v Stropkove. Vedie prevažne nespevnenými cestami. Na trase nájsť okrem iného tri informačné tabule a odpočívadlo. Hlavná trasa vedie cez obce Chotča, Vyškovce a Tisinec s odkazmi na dediny Veľkrop a Potoky. Nad Chotčou je vyznačená odbočka na prvú spomínanú obec, kde sa nachádza najväčší vojnový cintorín z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.Najvyšším bodom trasy je vrch Kozia brada (471 m n.m.), kde možno prespať v turistickej útulni. Neďaleko odtiaľ je spomínaná obec Potoky, v ktorej stojí drevený chrám z roku 1773. Z vrchu Kozia brada vedie cyklotrasa do Tisinca. Kilometer pred dedinou ešte možno navštíviť židovský cintorín s viac ako 1000 náhrobnými kameňmi. Trasa pokračuje cez Tisinec po ceste prvej triedy do Stropkova.