Runinský vodopád

Pri vstupe do najvyššie položenej obce v Národnom parku Poloniny v okrese Snina môžu turisti pozorovať runinský flyšový vodopád, ktorý sa nachádza v blízkosti židovského cintorína. Výškovo je na úrovni približne piatich metrov. Zaujímavý je tým, že v tomto území je jediný svojho druhu.