Národná prírodná rezervácia Rožok

v Poloninách

Národná prírodná rezervácia (NPR) Rožok, ktorá sa nachádza v katastri obce Uličské Krivé v Sninskom okrese, vznikla približne pred55 rokmi. Účelom jej zriadenia bola ochrana pralesovitých biotopov. Je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Celková výmera tejto (NPR) predstavuje približne 67 hektárov. Platí v nej piaty stupeň ochrany. Kedysi nebola sprístupnená pre verejnosť, aktuálne tam vedie náučný chodník, ktorý sčasti zachádza aj do rezervácie.

Na jeho trase možno nájsť päť zastávok s informačnými tabuľami, ktoré obsahujú údaje o prírodných hodnotách územia. Chodník je dlhý približne 4,2 kilometra. Treba rátať s prevýšením 281 metrov. Dĺžka prehliadky trvá okolo dvoch hodín.