Humenský sokol


Humenský sokol je národná prírodná rezervácia, ktorú možno nájsť v mestskej časti Podskalka. Súčasťou rezervácie je aj jaskyňa Dúpna. Tvorí ju jediná sieň s pôdorysom 20 x 17 metrov. Rezerváciou prechádza náučný chodník s desiatimi grafickými značkami. Je dlhý 3,5 kilometra s prevýšením 257 metrov. Najvyššie položeným miestom rezervácie je kóta Červená skala (447 m n. m.), odkiaľ je možné pozorovať celkový ráz krajiny v okolí Humenských vrchov, i samotné okresné mesto a okolité obce.

Viac informácií na: https://chkovychodnekarpaty.sopsr.sk

(Návštevníci - Turisticky zaujímavé lokality)