Kaštieľ Stropkov je jediným pozostatkom mestského hradu

Kaštieľ Stropkov je poslednou zachovanou časťou mestského hradu, ktorý postavili v 15. storočí vtedajší majitelia mestečka Peréňovci. Rozmach však zaevidoval až v období jeho ďalších vlastníkov - Peteovcov. Keď hrad koncom 18. storočia zanikol, jeho hradby postupne rozobrali a stali sa stavebným materiálom. Kaštieľ prešiel rôznymi úpravami. Zachované renesančné znaky pozorovať v tzv. rytierskej sieni. Aktuálnym vlastníkom objektu je mesto Stropkov. Prízemie a podkrovie budovy sa využívajú na múzejné účely.

Viac informácií na: www.tripolitana.sk (Kaštieľ Stropkov)