Hrádok Medzianky takmer upadol do zabudnutia

Ide o základy a pozostatky zaniknutého stredovekého hrádku. Obdobie, kedy mohol byť postavený, sa datuje na 12. storočie. Vystriedali sa v ňom rôzni vlastníci, v období bojov objekt aj vyhorel. V 15. storočí začal chátrať, až zanikol. Aktuálnu podobu získal po archeologickom výskume, ktorý tam začali realizovať v roku 1982.

Web: www.medzianky.sk (Pre turistov)

Zdroj foto: OOCR HZ a HŠ