Drevené chrámy v Sninskom okrese

Unikátom Sninského okresu je niekoľko tradičných drevených chrámov. Viaceré z nich boli pôvodne postavené bez jediného klinca. Sú zaujímavé nielen svojou architektúrou, ale aj bohato zdobeným interiérom. Nachádzajú sa v obciach Jalová, Topoľa, Ruský Potok, Uličské Krivé, Šmigovec, Hrabová Roztoka a Kalná Roztoka. Tieto nádherné objekty spája aj Cyklistický chodník ikon.

Ak sa chystáte navštíviť niektorý z chrámov,
nezabudnite sa sprievodcovi nahlásiť

minimálne deň vopred!

Chrám v obci Topoľa
Chrám v obci Topoľa

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Juraja - Jalová

Chrám bol postavený v 18. storočí ako jednoduchá zrubová konštrukcia na kamennom základe. Nachádza sa na svahu nad obcou Jalová. Vchod má iba jeden, a to zo západnej strany. Prvé opravy na ňom realizovali v roku 1831, bol omietnutý a obielený, takže patril k tzv. "chrámom v kožuchu". Keď ho však v roku 2002 obnovovali, už ho neomietli. Ide o trojpriestorový chrám s dvomi vežami. Zvony v nich sú z roku 1908 a 2001. Ikonostas pochádza zo 17. storočia a má päťradovú architektúru s ikonami umiestnenými na piatich poschodiach. Zaujímavosťou tohto ikonostasu je, že ikony v hlavnom rade sú z priestorových dôvodov osadené kolmo. 

Kontakt: 0911 912 780 (o. Peter Demjanovič)

Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala - Topoľa 

Výstavba chrámu sa datuje na prelom 17. a 18. storočia. Jeho zaujímavosťou je mohutná jednoliata strecha. Veža má tvar zrezanej pyramídy. Zavesené v nej boli kedysi tri zvony, aktuálne sú umiestnené v murovanom chráme. Ikonostas má štvorradovú architektúru a vyniká pestrými farbami. Pochádza z 18. storočia. Od roku 2012 sa v interiéri chrámu nachádza expozícia o histórii Gréckokatolíckej cirkvi a významnom rusínskom buditeľovi a rodákovi z Topole - Alexandrovi Duchnovičovi. Chrám dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. V jeho areáli sa okrem samostatne stojatej zvonice z 20. st. nachádza aj zrekonštruovaný vojnový cintorín.

Kontakt: 0904 738 354, 057 7795 632 (o. Lukáš Kireš) 

Web: FacebookTopoľa

Pravoslávny drevený chrám sv. archanjela Michala - Ruský Potok

Výstavba pôvodne gréckokatolíckeho chrámu sa datuje okolo roku 1740, avšak najnovšie zápisy hovoria o tom, že bol postavený oveľa skôr. V roku 2000 bol prevedený na Pravoslávnu cirkev. Objekt je kónického tvaru, čo znamená, že v spodnej časti je širší a smerom nahor sa zužuje. Zaujímavosťou chrámu je, že pri rekonštrukcii podlahy pod ňou našli niekoľko centimetrov hrubú vrstvu dreveného uhlia, ktorá spĺňala odvlhčovaciu funkciu. Patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Ikonostas pochádza pravdepodobne z 18. storočia. V areáli chrámu je aj drevená zvonica, ktorú tam postavili v 50. rokoch minulého storočia.

Kontakt: 0907 974 713 (o. Igor Kerekanič)

Zvony v Topoli
Zvony v Topoli
Vstupné dvere do chrámu v Topoli
Vstupné dvere do chrámu v Topoli

Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala - Uličské Krivé

Chrám bol postavený v roku 1718. Je vystavaný v zrubovom štýle na kamennom základe a pozostáva zo svätyne, lode a predsiene. Na dvoch chrámových vežiach s kupolou sú osadené trojramenné kríže. V tej hlavnej sa nachádza zvon z roku 1811. Ikonostas pochádza z 18. storočia, z dispozičných dôvodov je zakončený krížom. Reštaurovali ho v rokoch 1988 až 1992. Súčasťou vnútorného mobiliára sú unikátne ikony, ktoré sú staršie ako objekt samotný. Pochádzajú z 15. a 16. storočia. Rovnako vzácne sú aj cárske dvierka. Traduje sa, že tieto časti pochádzajú z pôvodného chrámu, ktorý mal stáť obďaleč toho aktuálneho.

Kontakt: 0904 154 409 (Ján Kelemeca)

Gréckokatolícky drevený chrám Nanebovstúpenia Pána - Šmigovec

Jeden z najmenších drevených chrámov regiónu bol vybudovaný v roku 1755 na kamennom základe. Má len jednu vežu. Zaujímavosťou je jeho vonkajšie opláštenie doskami, vo vnútri je zas omietnutý vápnom. Objekt bol takmer pred zánikom, keďže neodborne zrealizované opravy strechy a veže v roku 1936 spôsobili na chráme značné škody. Vďaka nadšencom i neziskovej organizácii Karpatské derevené cerkvi sa ho podarilo zachrániť. Vzácny ikonostas z 18. storočia a ikona z prestola boli v roku 2009 prenesené do depozitu Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove. Návštevníci chrámu môžu prostredníctvom v chráme nainštalovanej výstavy spoznávať historicky a umelecky najvzácnejšie ikony zo Zemplína z 15. a 16. storočia.

Kontakt: 0911 812 175, 057 769 30 87 (o. Vladislav Marčák)

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Bazila Veľkého - Hrabová Roztoka

Chrám bol postavený v polovici 18. storočia. Má dve veže, v tej hlavnej sú umiestnené tri zvony, dva z nich pochádzajú z roku 1796. V interiéri objektu sa nachádza nezvyčajný vahadlový mechanizmus pre luster a tiež rebrík, ktorý vyrobili z jedného kusa dreva. Vznik ikonostasu sa datuje na 18. storočie, raritné v interiéri sú aj cárske dvere. Objekt prešiel kompletnou rekonštrukciou, rovnako aj časť jeho mobiliáru. Návštevníci prostredníctvom v interiéri nainštalovanej výstavy zameranej na ikony haličsko-karpatského typu zo 17. a 18. storočia  získajú zaujímavé informácie o objavoch v ikonografii drevených chrámov Cyklistického chodníka ikon Nová Sedlica - Inovce, ktoré sú výsledkom dlhodobej práce reštaurátorov.

Kontakt: 0911 812 175, 057 769 30 87 (o. Vladislav Marčák) 


Gréckokatolícky drevený chrám sv. Jána Krstiteľa - Kalná Roztoka

Chrám bol postavený v zrubovom štýle v roku 1750. Pozostáva zo svätyne, lode a predsiene. Zaujímavosťou tohto chrámu je jeho omietnutie vápnom zvonku i zvnútra. Hovorí sa mu preto "chrám v kožuchu".  Päťradový ikonostas pochádza zo 17. storočia, niektoré z jeho ikon sú však aj staršie. Súčasťou areálu je tiež drevená zvonica na nízkom kamennom základe, ktorá je rovnako ako chrám národnou kultúrnou pamiatkou. Sú v nej umiestnené tri zvony, najstarší pochádza z roku 1908. Cerkov dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu.

Kontakt: 0910 788 010  (o. Tomáš Leško)

Chrám v obci Uličské Krivé
Chrám v obci Uličské Krivé
Chrám v obci Kalná Roztoka
Chrám v obci Kalná Roztoka