Latest articles

Read what's new in the News section
 

Aktéri a zamestnanci pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu spoznávali počas jednodňovej infocesty krásy Horného Zemplína. Začínali sme na najväčšom cintoríne z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop, na ktorom je pochovaných 8662 vojakov. Pokračovali sme výstupom na obnovenú kostolnú vežu v Stropkove, z ktorej sme mali možnosť vidieť aj odkryté múry...

Masív Slanských vrchov tiahnuci sa severojužným smerom je doposiaľ málo poznanou turistickou lokalitou. Svojimi parametrami a zaujímavosťami nezaostávajú ani za známejšími prírodnými lokalitami. Nájdete tu prírodné zaujímavosti, rezervácie, chránené lokality a územia, ale aj prales. Sú tu technické pamiatky na banskú činnosť. Známe sú opálové bane...

Cieľom medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v on-line priestore 17. februára tohto roku, je prezentácia aktivít cezhraničného mikroprojektu "Karpatské moria. Aktivity na propagáciu prírodného dedičstva Solinského jazera a Veľkej Domaše". Vedúcim partnerom mikroprojektu je Podkarpatské Vojvodstvo na poľskej strane a Oblastná organizácia...

Malá Domaša 1. februára - Súťaž Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne, ktorá mala v tomto roku podtitul #ekoZEMplín, už pozná svojich víťazov. Do výzvy zvečniť svoje zážitky z tohto územia sa zapojilo vyše 70 detí, čo je viac ako vlani. Na stupne víťazov sa postaví šesť z nich. Hodnotiaca komisia navyše ocenila v každej kategórii ďalšie dve diela...


Upper Zemplín and Upper Šariš - become an adventurer

It is a place where the beech forests meet with the traditional sacral architecture. The Valaškovský most bridge - the relative of the Eiffel Tower, is situated only a few meters from the seat of the Druget family and very close to the castle, which once belonged to the Báthory family. From the castle it is possible to see the Domaša reservoir, where the cruise ship Bohemia is moored. It is a place surrounded by the legendary Earl Laborec, whose statue oversees the unity of all Ruthenians and also the village where Andy Warhol's parents once lived. It is a place that remembers the bloody battles during both World wars. The intertwining of stories makes this remote part of Slovakia an exceptional area spread over six districts.

Upper Zemplín and Upper Šariš -is a magical adventure travel destination.
It is a place where you can experience a trip to Hawaj by bus.


Our members


Newsletter subscription:

We like, share or follow us on:

Contact:


OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
Seat:
Malá Domaša 106
094 02 Slovenská Kajňa

Phone no.: +421 905 147 101

e-mail: riaditel@hornyzemplin.sk

Implemented with the financial support of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic