Latest articles

Read what's new in the News section
 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš pokračuje v sérii vzdelávacích stretnutí, ktoré začala odborným seminárom ešte vo februári tohto roka. Na dnešnom stretnutí, v rámci ktorého sme sa venovali téme marketingu na sociálnych sieťach, sa zúčastnilo 13 ľudí. Cieľom týchto aktivít je zdokonaľovať sa v on-line komunikácii a...

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje "výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja".


Upper Zemplín and Upper Šariš - become an adventurer

It is a place where the beech forests meet with the traditional sacral architecture. The Valaškovský most bridge - the relative of the Eiffel Tower, is situated only a few meters from the seat of the Druget family and very close to the castle, which once belonged to the Báthory family. From the castle it is possible to see the Domaša reservoir, where the cruise ship Bohemia is moored. It is a place surrounded by the legendary Earl Laborec, whose statue oversees the unity of all Ruthenians and also the village where Andy Warhol's parents once lived. It is a place that remembers the bloody battles during both World wars. The intertwining of stories makes this remote part of Slovakia an exceptional area spread over six districts.

Upper Zemplín and Upper Šariš -is a magical adventure travel destination.
It is a place where you can experience a trip to Hawaj by bus.


Our members


Newsletter subscription:

We like, share or follow us on:

Contact:


OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
Seat:
Malá Domaša 106
094 02 Slovenská Kajňa

Phone no.: +421 905 147 101

e-mail: riaditel@hornyzemplin.sk

Implemented with the financial support of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic