Latest articles

Read what's new in the News section
 

V piatok 25. novembra otvoria v Snine na námestí vianočnú sezónu rozsvietením vianočnej výzdoby, po ktorej bude nasledovať koncert Juraja Hnilicu. Tešiť sa tiež môžete na vianočné trhy, punč či sladkú medovinu.

Začiatkom októbra tohto roka sa v Humennom uskutočnila odborná konferencia na tému Spolupráca prináša výsledky. Realizovala ju Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš v spolupráci so Zemplínskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu. Zúčastnilo sa na nej vyše 70 ľudí.

Cyklojazdou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 25. septembra na trase Majdan (PL) - Ruské sedlo - Ruské - Majdan (PL) chceme účastníkom predstaviť zrekonštruovanú cyklotrasu v rámci projektu Porta Rusica - z Polonín do Bieszczadov (www.portarusica.sk). Ide o nesúťažnú cyklojazdu so spoločným štartom, ktorá je určená pre zdatných cyklistov nad 18 rokov....


Upper Zemplín and Upper Šariš - become an adventurer

It is a place where the beech forests meet with the traditional sacral architecture. The Valaškovský most bridge - the relative of the Eiffel Tower, is situated only a few meters from the seat of the Druget family and very close to the castle, which once belonged to the Báthory family. From the castle it is possible to see the Domaša reservoir, where the cruise ship Bohemia is moored. It is a place surrounded by the legendary Earl Laborec, whose statue oversees the unity of all Ruthenians and also the village where Andy Warhol's parents once lived. It is a place that remembers the bloody battles during both World wars. The intertwining of stories makes this remote part of Slovakia an exceptional area spread over six districts.

Upper Zemplín and Upper Šariš -is a magical adventure travel destination.
It is a place where you can experience a trip to Hawaj by bus.


Our members


Newsletter subscription:

We like, share or follow us on:

Contact:


OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
Seat:
Malá Domaša 106
094 02 Slovenská Kajňa

Phone no.: +421 905 147 101

e-mail: riaditel@hornyzemplin.sk

Implemented with the financial support of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic