Cykloturistická trasa Domaša - Slanské vrchy

Cyklisti sa môžu na Hornom Zemplíne tešiť z novej cykloturistickej trasy, ktorá prepojila Domašu a Slanské vrchy. Do pedálov budú šliapať približne 35 kilometrov.

Cykloturistická trasa pozostáva z dvoch úsekov, a to Slovenská Kajňa - Slanské vrchy (5911 zelená) a Rekreačná oblasť (RO) Domaša Dobrá - Kvakovce (8941 žltá). Prvá menovaná začína pri Obecnom úrade v Slovenskej Kajni. Trasa pokračuje po ceste tretej triedy až do obce Kvakovce, na konci ktorej sa začína nespevnená štrková a hlinená účelová komunikácia. Tou sa dostaneme do obce Michalok. V jej intraviláne sa mení povrch trasy na spevnenú asfaltku a neskôr prechádza z miestnej komunikácie na cestu tretej triedy, ktorá vedie do Merníka a Čičavy.

Pokračujeme ďalej za obec a na križovatke pred mestom Vranov nad Topľou odbočíme na Nižný Kručov, prejdeme aj Komárany a pokračujeme do obce Jastrabie nad Topľou, kde zabočíme doľava na Soľ. V centre tejto obce trasa prechádza cez cestu prvej triedy po vyznačenom prechode pre chodcov. Ďalej pokračujeme po miestnej komunikácii a cestou tretej triedy sa dostaneme do Rudlova až na koniec cykloturistickej trasy, kde sa môžeme napojiť na už existujúcu červenú cyklotrasu 023 - Alžbeta. Dĺžka tohto úseku predstavuje 29,7 km s celkovým stúpaním 432 m a klesaním 277 m.

Druhý úsek trasy začína v RO Domaša Dobrá pri autobusovej zastávke a pokračuje po ceste tretej triedy na obec Kvakovce. Po prvom kilometri odbočíme na miestnu asfaltovú komunikáciu a neskôr na štrkovú cestu. V intraviláne obce sa opäť asfaltkou dostaneme až k bodu, kde sa spájajú cykloturistické trasy RO Domaša Dobrá - Kvakovce a Slovenská Kajňa - Slanské vrchy. Dĺžka tohto úseku predstavuje 4,5 km s celkovým stúpaním 191 m a klesaním 139 m. Povrch celej cykloturistickej trasy je vhodný pre MTB bicykle.