Arpádova línia

Viete čo je Arpádova línia? Je to obranný val, ktorý postavilo Maďarsko počas druhej svetovej vojny v dĺžke viac ako 600 km od Polonín až po Rumunsko. Dôvodom jeho vzniku bola postupujúca sovietska Červená armáda. Vojenskú stavbu obranných opevnení realizovali počas vojny, preto bola jej efektívnosť a kvalita nízka. Po prelomení línie Červenou armádou bola väčšina objektov zničená, aj napriek tomu sa niektoré jej časti zachovali dodnes.

Arpádova línia predstavuje málo známu vojenskú históriu tohto regiónu. Vznikala v čase, keď už bolo jasné, že Nemecko vojnu vyhrať nemôže a Červená armáda postupovala k našim hraniciam. Maďarské velenie si uvedomilo hrozbu a preto rýchlo naprojektovalo a začalo stavať tento obranný val. Zachovalé objekty v pohorí Nastaz, ktoré sa nachádzajú pri obci Ulič, približuje náučný chodník. Dostanete sa ním až k slovensko-ukrajinskej hranici. Ide o miesta, ktoré prísne strážia a kontrolujú pohraniční policajti, preto si so sebou nezabudnite zobrať doklad totožnosti.

Návštevníci majú možnosť na trase chodníka vidieť systém zákopov, strieľní, bunkrov, protitankových zátarás a prekážok. Celkovo malo byť takýchto vybetónovaných objektov niekoľko stoviek. Ide o jedinú známu zachovalú časť Arpádovej línie na Slovensku.

Chodník vznikol z iniciatívy obce Ulič a jej spolupráce s členmi Klubov vojenskej histórie Beskydy a Karpaty a tiež pracovníkmi Správy Národného parku Poloniny.

Fotogaléria: