Aktuality

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš po letnej sezóne pokračovala v sérii vzdelávacích seminárov, ktorých realizáciu odštartovala ešte začiatkom roka. Venovali sme sa témam, ktoré majú prispieť k skvalitňovaniu poskytovaných služieb v území a zvýšeniu ich predaja a tiež zlepšeniu prezentácie Horného Zemplína.

Horný Zemplín bude reprezentovať nové destinačné logo. Pri jeho tvorbe sme sčasti vychádzali z pôvodného návrhu, ktorý sa používal od roku 2012. Vystihuje všetky dôležité atribúty územia, ktoré zaraďujeme do štyroch hlavných oblastí: história, kultúra, príroda a voda.

Výtvarná súťaž, ktorú realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš po druhýkrát, má v tomto roku podtitul #ekoZEMplín. Chceme tak upriamiť pozornosť detí na potrebu ohľaduplnejšieho správania sa človeka k prírode.

Turistické informačné centrá (TIC) pôsobiace na hornom Zemplíne hodnotia letnú sezónu 2021 pozitívne. Zhodli sa, že turistický boom z minulého roka sa neopakoval, návštevníkov však bolo podľa ich slov primerane. Išlo hlavne o domácich, z príležitostných zahraničných návštev dominovali českí a potom poľskí turisti. Vyplynulo to z diskusie on-line...

Hrobka rodu Barkóczy, posledných majiteľov hradu Čičva, je otvorená a prístupná turistom. Mauzóleum bolo postavené v novorománskom štýle v roku 1909 vo vtedajšej dobe novou technológiou liateho betónu. Nikdy však neslúžila na svoj účel a nestala sa miestom posledného odpočinku rodiny Hadik-Barkóczy. Členovia rodiny, ktorým bola hrobka pôvodne...

Letná sezóna bola na Hornom Zemplíne obohatená o viacero noviniek. Nová expozícia, vláčik na kolesách, sprievodca v autobuse či kostolná veža. Aj to sú atraktivity, ktoré lákali turistov k návšteve nášho územia.

Domaša aj v tomto roku zaznamenala množstvo turistov z blízkeho i vzdialeného okolia. Na jej brehoch sa konali viaceré zaujímavé akcie, ako sú napr. Slovenské Navalis, pilotné podujatie s vojnovou tematikou - Boje na Ondave, Bohemia spieva či augustová pripomienka na vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie vtedajšieho Československa. Uskutočnilo sa...

Cyklojazdou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 29. augusta na trase Medzilaborce - Stropkov, chceme odbornú, ale aj širokú verejnosť upozorniť na to, že región má potenciál stať sa cyklodestináciou. Územie by tak lákalo ekonomicky silnejšie obyvateľstvo. Cieľom aktivity je popularizovať cykloturistiku v tomto nádhernom prihraničnom regióne s cieľom...