Aktuality

Aktéri a zamestnanci pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu spoznávali počas jednodňovej infocesty krásy Horného Zemplína. Začínali sme na najväčšom cintoríne z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop, na ktorom je pochovaných 8662 vojakov. Pokračovali sme výstupom na obnovenú kostolnú vežu v Stropkove, z ktorej sme mali možnosť vidieť aj odkryté múry...

Masív Slanských vrchov tiahnuci sa severojužným smerom je doposiaľ málo poznanou turistickou lokalitou. Svojimi parametrami a zaujímavosťami nezaostávajú ani za známejšími prírodnými lokalitami. Nájdete tu prírodné zaujímavosti, rezervácie, chránené lokality a územia, ale aj prales. Sú tu technické pamiatky na banskú činnosť. Známe sú opálové bane...

Cieľom medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v on-line priestore 17. februára tohto roku, je prezentácia aktivít cezhraničného mikroprojektu "Karpatské moria. Aktivity na propagáciu prírodného dedičstva Solinského jazera a Veľkej Domaše". Vedúcim partnerom mikroprojektu je Podkarpatské Vojvodstvo na poľskej strane a Oblastná organizácia...

Malá Domaša 1. februára - Súťaž Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne, ktorá mala v tomto roku podtitul #ekoZEMplín, už pozná svojich víťazov. Do výzvy zvečniť svoje zážitky z tohto územia sa zapojilo vyše 70 detí, čo je viac ako vlani. Na stupne víťazov sa postaví šesť z nich. Hodnotiaca komisia navyše ocenila v každej kategórii ďalšie dve diela...

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš po letnej sezóne pokračovala v sérii vzdelávacích seminárov, ktorých realizáciu odštartovala ešte začiatkom roka. Venovali sme sa témam, ktoré majú prispieť k skvalitňovaniu poskytovaných služieb v území a zvýšeniu ich predaja a tiež zlepšeniu prezentácie Horného Zemplína.

Horný Zemplín bude reprezentovať nové destinačné logo. Pri jeho tvorbe sme sčasti vychádzali z pôvodného návrhu, ktorý sa používal od roku 2012. Vystihuje všetky dôležité atribúty územia, ktoré zaraďujeme do štyroch hlavných oblastí: história, kultúra, príroda a voda.

Výtvarná súťaž, ktorú realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš po druhýkrát, má v tomto roku podtitul #ekoZEMplín. Chceme tak upriamiť pozornosť detí na potrebu ohľaduplnejšieho správania sa človeka k prírode.

Turistické informačné centrá (TIC) pôsobiace na hornom Zemplíne hodnotia letnú sezónu 2021 pozitívne. Zhodli sa, že turistický boom z minulého roka sa neopakoval, návštevníkov však bolo podľa ich slov primerane. Išlo hlavne o domácich, z príležitostných zahraničných návštev dominovali českí a potom poľskí turisti. Vyplynulo to z diskusie on-line...

Hrobka rodu Barkóczy, posledných majiteľov hradu Čičva, je otvorená a prístupná turistom. Mauzóleum bolo postavené v novorománskom štýle v roku 1909 vo vtedajšej dobe novou technológiou liateho betónu. Nikdy však neslúžila na svoj účel a nestala sa miestom posledného odpočinku rodiny Hadik-Barkóczy. Členovia rodiny, ktorým bola hrobka pôvodne...