Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Úvod > AktualityRozvoj cestovného ruchu sa vďaka KOCR dynamizuje

Rozvoj cestovného ruchu sa vďaka KOCR dynamizuje Prešovský samosprávny kraj na prelome rokov zrealizoval vážny posun k zabezpečeniu kontinuálneho a trvaloudržateľného rozvoja cestovného ruchu – založil Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (KOCR SVS).

„Z pohľadu regionálnej samosprávy to znamená kvalitatívne novú fázu výkonu kompetencie v oblasti cestovného ruchu. Vznikol priestor pre spoluzodpovednosť a zainteresovanosť členských subjektov na vývoji a riadení cestovného ruchu, zosúlaďujú sa kompetencie samosprávy na ostatných úrovniach riadenia,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ KOCR Martin Janoško. Podľa jeho slov sa zároveň zahájilo fungovanie tzv. viaczdrojového financovania, kde na výkon súvisiacich úloh prispeje podnikateľská sféra, samospráva (miestna i krajská) a štát: „Výsledkom by mala byť lepšia plánovateľnosť a viac adresné využitie finančných prostriedkov. Do systému vstupuje aj možnosť získať ďalšie zdroje mimo členských príspevkov, napr. z programov Európskej únie, podnikateľskou činnosťou a podobne.“
 
KOCR Severovýchod Slovenska  bola založená v novembri a zaregistrovaná v decembri 2012. Oficiálne svoju činnosť začala 1. marca 2013.  „Krajská organizácia však aktívne pracovala už od svojho založenia a v januári tohto roku  plne organizačne a aj finančne organizovala úspešný ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2013 v Bratislave,“ upozorňuje M. Janoško. (Link na fotogalériu ITF 2012 http://www.po-kraj.sk/sk/kraj-ponuka/fotogaleria/podujatia-psk/itf-slovakiatour-2012.html ) Ako doplnil, Severovýchod Slovenska má už za sebou množstvo ďalších aktivít – patrí medzi ne spustenie webovej stránky www.severovychod.sk, vlastnú fun page na Facebooku ( https://www.facebook.com/pages/Severov%C3%BDchod-Slovenska/564225506944671?ref=hl ) a vlastný kanál na YouTube ( https://www.youtube.com/channel/UC8G0Hp7AXD_rDEysp5Kd_ow ) , na ktorých propaguje Prešovský kraj, členov, zaujímavosti, reportáže a udalosti a mnoho ďalších aktuálnych informácií a aktivít. „Zúčastnili sme sa tiež na veľtrhu cestovného ruchu EUROGEGION TOUR 2013 v českom Jablonci, podporujeme značenie cyklotrás, aktívne sa zapájame do projektu Honba za pokladmi Prešovského kraja, kde sme prefinancovali inzerciu v českom periodiku, zaplatili tlač plagátov a výrobu pečiatok,“ vymenoval riaditeľ KOCR. 
 
Medzi hlavné aktivity krajskej organizácie patria marketingové kampane, tlač propagačných materiálov, organizovanie infociest zahraničných novinárov, účasť na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, podpora významných kultúrnych a spoločenských podujatí, osadenie informačných hnedých tabúľ, podpora značenia cyklotrás a mnohé ďalšie. Krajská organizácia sa aktívne pustila do všetkých oblastí - v tomto roku pripravuje a plne financuje vydanie štyroch turistických máp spolu s tipmi na výlet v celkovom náklade 40 000 kusov a dotlač knihy Vitajte v Prešovskom kraji v náklade 2 000 kusov. V júli spustili verejnú fotografickú súťaž – Dovolenka v Prešovskom kraji, zameranú na podporu cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja. Za najdôležitejšie však M. Janoško považuje prípravu informačného systému hnedých tabúľ: „V spolupráci s členmi pripravujeme podklady na spustenie procesu verejného obstarávania na osadenie hnedých tabúľ v Prešovskom kraji, ktoré by mali označovať turisticky významné objekty a lokality a pritiahnuť tak na tieto miesta čo najviac turistov. V tomto roku máme na túto aktivitu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 60 000 eur.“
 
Členmi KOCR je v súčasnosti šesť oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) - OOCR Región Vysoké Tatry, OOCR Vysoké Tatry – Podhorie, OOCR Tatry – Spiš – Pieniny, OOCR Severný Spiš – Pieniny, OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš a OOCR „Šariš“ – Bardejov. Krajská organizácia však spolupracuje s mestom Prešov a metodicky pomáha pri procese kreovania a založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu v  území Prešov, Sabinov, Lipany a Veľký Šariš a obdobne komunikuje s ďalšími obcami v Prešovskom kraji. „Naším záujmom je zakladať oblastné organizácie cestovného ruchu vo viacerých regiónoch kraja, pretože môžu získať nemalé finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu cestovného ruchu a rozvoja ich územia. Chceme maximálne využiť možnosti viaczdrojového financovania a zdynamizovať podporu cestovného ruchu v našom regióne,“ uzavrel Martin Janoško.

Zdroj: www.severovychod.sk


Odporúčame


Členovia