Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Úvod > AktualityPracovné stretnutie k téme cykloturistika

Pracovné stretnutie k téme cykloturistika
PREŠOV 25.6.2013 – na pôde Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (KOCR) sa v utorok uskutočnilo pracovné stretnutie na tému rozvoja cykloturistiky a cykloznačenia v Prešovskom kraji. Celosvetovým trendom v rozvoji cestovného ruchu je rozširovanie siete cyklotrás a cyklochodníkov. Prešovský kraj má vysoký potenciál rozvoja a budovania týchto trás aj z nadnárodného hľadiska v rámci siete EuroVelo.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili výkonný riaditelia oblastných organizácií cestovného ruchu, predseda Slovenského cykloklubu Juraj Hlatký a nadšenci z Prešovského kraja pre cykloturistiku. Stretnutie sa nieslo v aktívnej pracovnej atmosfére prítomných aktérov, ktorí sa zhodli v rozširovaní a obnove značenia cyklotrás. Aktívny relax medzi, ktoré cykloturistika určite patrí je prínosom pre celé spektrum služieb v cestovnom ruchu. Juraj Hlatký prezentoval činnosť klubu v krátkej, ale obsiahlej prezentácií. Spomenul, že sú riadnym členom Európskej cyklistickej federácie, ktorá sieťuje významné cyklotrasy do nadnárodnej siete EuroVelo a územím Prešovského kraja takáto trasa s označením EuroVelo 11 prechádza. Vyjadril potešenie, že sa takéto stretnutie koná práve na pôde krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a podotkol, že krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a Slovenský cykloklub by mali užšie spolupracovať pri školení značkárov cyklotrás, pri značení, legalizácií a evidencií nových cyklotrás a cyklochodníkov.
 
Na stretnutí boli od prezentované plánované cyklistické podujatia, nové cyklomapy a nové cyklotrasy, ktoré sa budú v budúcnosti značiť. Zaznela aj informácia o novej webovej stránke, ktorá určite poteší nejedného nadšenca cykloturistiky (www.mountainbiking.sk). 
 
Rozvoj budovania siete cyklotrás na území Prešovského kraja nie je možný bez aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných aktérov od MDVRR SR, SCK, krajských  a oblastných organizácií CR, NGO až po samotných nadšencov cykloturistiky“, uviedol na záver JUDr. Štefan Bieľak predseda Krajskej organizácie CR Severovýchod Slovenska.
Výstupom stretnutia je zadefinovanie systému spolupráce na značení vybratých cyklotrás zo zdrojov  KOCR Severovýchod Slovenska v roku 2013.
 
Mgr. Tomáš Miščík 
KOCR Severovýchod Slovenska


Odporúčame


Členovia