Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Kultúra > PamiatkyKamenná cesta Porta Rusica

Kamenná cesta Porta Rusica Zachovaná časť cesty, vedúcej z Uhorska do Halíče.  Plaj prechádzajúca dolinou Cirochy v 18. storočí zmenila svoju trasu. Neprechádzala už cez Zvalu, ale cez obec Ruské, pričom hlavný poloninský hrebeň prekonávala cez Ruské sedlo. Týmto sa skrátila a zrýchlila cesta medzi Sninou a Cisnou. Podľa Ruského sedla dostala i pomenovanie „Porta Rusica“. V polovici 19. Storočia bola táto cesta rekonštruovaná, pričom nanovo bol pretrasovaný úsek z obce Ruské do Ruského sedla (1864 – 1865). Na rekonštrukcii sa podieľalo všetkých 34 obcí vtedajšieho Stakčínskeho služobného obvodu. Na ceste boli osadené nové kilometrovníky a stometrovníky, označujúce vzdialenosť z Michaloviec do Ruského sedla. V rokoch 1945 až 1987 boli v úsekoch zničených po prechode frontu opravené a upravené dva priepusty, realizovaná sporadická údržba cesty a napojená spevnená lesná cesta. Od roku 1988 neboli okrem základnej údržby realizované žiadne podstatné zásahy. V rokoch 1999 a 2000 bol na ceste zriadený turistický a cykloturistický chodník spolu s hraničným prechodom do Poľska. Na poľskej strane bol posledný pôvodný úsek tejto cesty, dlhý 200 metrov, zničený a zakrytý asfaltom v roku 2005. Napriek tomu, že cesta bola v roku 2001 vyhlásená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za kultúrnu pamiatku ako najstaršia cestná stavba na Slovensku. Porta Rusica je jedinečným miestom, ktoré má obrovské  predpoklady stať sa zaujímavým pre mnohých turistov a pre rozvoj životaschopného cestovného ruchu, vhodného pre toto územie.


Odporúčame


Členovia